Σωματείο Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νήσου Κω: ημερίδα ενημέρωσης

Στήλη: Ανακοινώσεις

Το σωματείο Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νήσου Κώ- ο Πάν μετά από επικοινωνία με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης με θέματα σχετικά με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων καθώς και το πρόγραμμα των σχεδίων βελτίωσης " Εκσυγρονισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων " του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, που εντός των ημερών ανοίγει.

Σε επισύναψη θα βρείτε την πρόσκληση για την ημερίδα.

 

Με εκτίμηση,

Σωματείο Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νήσου Κώ

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Νικ. Μαρκάκης