ΕΦΕΤ - Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή

Στήλη: Ανακοινώσεις

Η 15η Μαρτίου έχει ανακηρυχτεί ως Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή.

Είναι μια ημέρα προβληματισμού, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων, της υγείας και της ασφάλειας του καταναλωτή. Κυρίως, όμως, είναι μια ημέρα που αφορά αδιακρίτως όλους μας, γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης και οικονομικής δυνατότητας.

Οι εξελίξεις στην οικονομία έχουν αναδείξει τον σημαντικό βαθμό αλληλεξάρτησης μεταξύ εμπορίου και κατανάλωσης. Σήμερα που η διατροφή αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες για την ανθρώπινη υγεία, περισσότερο από ποτέ υπάρχει η ανάγκη για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών.

Αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ., ως αρμόδια αρχή για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων, είναι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του καταναλωτή μέσω ενός σύγχρονου συστήματος ελέγχου της αγοράς, αλλά και η διαμόρφωση σωστής καταναλωτικής συνείδησης.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. θεωρεί ότι η επικοινωνία και η αντικειμενική ενημέρωση καταναλωτών και επιχειρήσεων τροφίμων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στις νέες πολιτικές για τη διατροφική ασφάλεια, αλλά και σημαντική συμβολή στην καθιέρωση δίκαιων πρακτικών εμπορίου και στην προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού.