Θεσμοθέτηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Στήλη: Ανακοινώσεις

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έθεσε σήμερα, Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011, σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου με τίτλο "Θεσμοθέτηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας" στην ιστοσελίδα: www.opengov.gr/minlab/?p=1765

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011.

Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η ανάπτυξη και στη χώρα μας εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικής δράσης σε δραστηριότητες κοινωνικού σκοπού για την προαγωγή της τοπικής ανάπτυξης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας στρωμάτων του πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Με το σχέδιο νόμου θεσμοθετούνται οι Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και οι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας, οι οποίοι προάγουν την κοινωνική ωφέλεια, την κοινωνική προσφορά και την αλληλεγγύη είτε μέσα από την επιχειρηματική ή μη κερδοσκοπική δραστηριότητα. Παράλληλα, δημιουργείται μια νέα συνεταιριστικού τύπου επιχείρηση, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), η οποία: α) είναι νομικό πρόσωπο που διαθέτει εμπορική ιδιότητα, β) λειτουργεί με βάση την αρχή "Ένα Μέλος - μια Ψήφος" και γ) διανέμει το τυχόν πλεόνασμα κατ' αρχήν με γνώμονα την προαγωγή του κοινωνικού σκοπού της επιχείρησης.

Μέσα από τη θεσμοθέτηση της Κοινωνικής Οικονομίας δημιουργείται μια νέας μορφής "κοινωνική αγορά" γύρω από προϊόντα και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, που είναι απαραίτητα σε μια περίοδο κρίσης.

Οι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας δύνανται να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από το υπό σύσταση Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. Παράλληλα, για την Κοιν.Σ.Επ. προβλέπεται ένα συνεκτικό σύνολο ασφαλιστικών, οικονομικών και φορολογικών μέτρων, όπως επίσης και η προώθηση του θεσμού των Κοινωνικώς Υπεύθυνων Δημοσίων Συμβάσεων, για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των ευάλωτων κυρίως ομάδων και την ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Με το παρόν σχέδιο νόμου θεσπίζεται το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, στο οποίο εγγράφονται και πιστοποιούνται όλοι οι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ενώ θεσμοθετείται και η συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή με τις υπηρεσίες του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας.