«Έλληνες Διασώστες» και στην Κω: το Σάββατο η πρώτη δράση

Στήλη: Ανακοινώσεις

Έλληνες Διασώστες

Οι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ» είναι μια εθελοντική διασωστική και ανθρωπιστική οργάνωση με έδρα την Θεσσαλονίκη. Εμφανίζεται όταν αυτό απαιτείται και με την Αγγλική επωνυμία «RESCUE GR».

Η Οργάνωση είναι Μη Κυβερνητική (Μ.Κ.Ο.) και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σκοποί της Οργάνωσης είναι:

Η παροχή βοήθειας στο κοινωνικό σύνολο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό:

Σε καταστάσεις εκτάκτου και εθνικής ανάγκης για την αντιμετώπιση:Φυσικών καταστροφών (σεισμών, πλημμυρών, κατολισθήσεων, χιονοστιβάδων, κ.α..) Ανθρωπογενών καταστροφών (πυρκαγιών, μαζικών ατυχημάτων, κ.α.) Ανθρωπογενών κρίσεων (πολεμικών συγκρούσεων και αποτελέσματα αυτών),

Στην έρευνα και διάσωση αγνοουμένων (ιδιαίτερα σε ορεινές ή θαλάσσιες ζώνες)

Η μέσω, ανθρωπιστικών αποστολών, παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, ιατροφαρμακευτικής, επισιτιστικής, αναπτυξιακής και κάθε άλλης μορφής βοήθειας, προς τους πληθυσμούς τρίτων χωρών καθώς και ανάληψη πρωτοβουλιών, προκειμένου να συντελέσουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών.

Η πραγματοποίηση των δράσεων αυτών μπορεί να γίνει και μέσω της συνεργασίας της οργάνωσης με φερέγγυο τοπικό εταίρο ή μέσω της κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.

Η ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας για την ανάπτυξη του πνεύματος εθελοντικής προσφοράς των πολιτών.

Η προσφορά παροχής βοήθειας σε έμψυχο δυναμικό και τεχνικό υλικό μπορεί να διατεθεί από την Οργάνωση από οποιονδήποτε ζητηθεί, στα πλαίσια της διάσωσης προσώπων και περιουσιών σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.

Η παροχή βοήθειας συμπεριλαμβάνει επίσης επιχειρήσεις πρόληψης και προετοιμασίας αντιμετώπισης καταστροφών ή παρόμοιων καταστάσεων από την Οργάνωση και προσφέρεται χωρίς καμία φυλετική, θρησκευτική, πολιτική, οικονομική, κοινωνική ή άλλου είδους διάκριση.

Οι Τομείς Δράσεις της οργάνωσης οι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ» και οι αντίστοιχες ειδικότητες προσδιορίζονται παρακάτω:

Έρευνα και Διάσωση Αγνοουμένων ως Συνέπεια Μαζικών Καταστροφών

Αφορά στην έρευνα και διάσωση εγκλωβισμένων, ως συνέπεια μαζικών καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές, κ.λ.π). Οι ειδικότητες εκπαίδευσης αξιολόγησης και επιχείρησης των μελών της οργάνωσης, για τον τομέα αυτό αναλύονται στον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται: Χειριστές μηχανημάτων απεγκλωβισμού, Χειριστές συστημάτων εντοπισμού, Χειριστές σκύλων διάσωσης, Παροχείς Πρώτων Βοηθειών, Χειριστές συστημάτων τηλεπικοινωνιών.

Έρευνα και Διάσωση Αγνοουμένων σε Μη Αστικές Περιοχές

Αφορά τον τομέα της έρευνας και διάσωσης αγνοουμένων σε ανοικτές μη αστικές περιοχές, μικρού, μεσαίου και μεγάλου υψομέτρου. Οι ειδικότητες εκπαίδευσης αξιολόγησης και επιχείρησης των μελών της οργάνωσης, για τον τομέα αυτό αναλύονται στον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται: Ορειβάτες, Αναρριχητές, Χιονοδρόμοι, Παροχείς Πρώτων Βοηθειών, Χειριστές σκύλων διάσωσης.

Έρευνα και Διάσωση Αγνοουμένων σε Υγρό Στοιχείο

Αφορά στον τομέα έρευνας και διάσωσης στο Υγρό στοιχείο (Έρευνες επιφανείας και υποβρύχιες για τον εντοπισμό αγνοουμένων στην θάλασσα, λίμνες, ποτάμια κ.λ.π.).Οι ειδικότητες εκπαίδευσης αξιολόγησης και επιχείρησης των μελών της οργάνωσης, για τον τομέα αυτό αναλύονται στον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται: Δύτες, Ναυαγωσώστες, Χειριστές σκαφών, Παροχείς Πρώτων Βοηθειών.

Ανθρωπιστικές Αποστολές

Οι ειδικότητες εκπαίδευσης αξιολόγησης και επιχείρησης των μελών της οργάνωσης, για τον τομέα αυτό, αναλύονται στον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας. Τα μέλη της Οργάνωσης μπορούν να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν περισσότερες της μίας ειδικότητες. Οι ειδικότητες που θα αναπτύσσονται, θα ακολουθούν τα εκάστοτε Διεθνή πρότυπα.