Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας για τους Πρόσφυγες

Στήλη: Ανακοινώσεις

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και η Επιτροπή Ευαισθητοποίησης των Νέων, στην οποία συμμετέχει και η Γραμματεία Νέας Γενιάς, προκηρύσσουν Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικής Δημιουργίας  μεταξύ των μαθητών της Γ΄τάξης Γυμνασίου, της Α΄τάξης Γενικού Λυκείου και της Α΄τάξης Επαγγελματικού Λυκείου.

Το θέμα του Διαγωνισμού αφορά το ρατσισμό και την ξενοφοβία και ξεκινά την 21η Μαρτίου Διεθνή ημέρα κατά των Φυλετικών Διακρίσεων. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ενημερώσει με εγκύκλιο όλες τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται  τις ιστοσελίδες http://www.unhcr.gr/ και  http://www.unhcr.org/.