Δήμος Κω: ημερίδα για τη Διαχείριση Απορριμμάτων

Στήλη: Ανακοινώσεις

Δήμος Κω

Πρόσκληση σε τεχνική συνάντηση για τη Διαχείριση Απορριμμάτων

Σας προσκαλούμε σε τεχνική συνάντηση με θέμα «Διαχείριση Απορριμμάτων» που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κινηματογράφο «ΟΡΦΕΑΣ» (Πλατεία Ελευθερίας) στην Κω, την Πέμπτη 31 Μαρτίου (ώρα έναρξης: 11 π.μ.).

Αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η παρουσίαση του σχεδίου για το κλείσιμο όλων των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων που προβλέπονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) και οι δυνατότητες χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Τα στελέχη της ΕΔΑ είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ