Πρώτη Συνέλευση κατοίκων και φορέων Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού

Στήλη: Ανακοινώσεις

Η Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού σας προσκαλεί στην πρώτη Συνέλευση κατοίκων και φορέων που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Ζηπαρίου στις 4-4-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με το εξής θέμα:

«Προτάσεις και Δράσεις που πρέπει να αναλάβει η Κοινότητα κατά προτεραιότητα ανάλογα με το χαρακτήρα αναγκών για την καλύτερη λειτουργία των Υπηρεσιών και οργάνωση εν' όψει της Τουριστικής Περιόδου.»

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ασφενδιού

Γιωργαλλής Μιχαήλ