Συνεδρίαση του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Κω

Στήλη: Ανακοινώσεις

Σας προσκαλούμε στην κατεπείγουσα1 συνεδρίαση του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Κω που θα γίνει την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011 στις 12:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κω με τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση πιστώσεων του Παρελθόντος Οικονομικού Έτους (Π.Ο.Ε.) 2010 (εισήγηση Κανακάρη Αικατερίνης, Γραφείο Διοικητικού - Οικονομικού).

2. Ορισμός Μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών. (εισήγηση Κανακάρη Αικατερίνης, Γραφείο Διοικητικού - Οικονομικού).

3. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Υλικού και Εκτέλεσης Καλής Εργασίας. (εισήγηση Κανακάρη Αικατερίνης, Γραφείο Διοικητικού - Οικονομικού).

4. Άμεση συντήρηση των τριών σταδίων με φυσικό χλοοτάπητα (Νέο Στάδιο Ανταγόρας, Φιλίνος και Πυλίου) λόγω εκτάκτων αναγκών λίπανσης και φυτοπροστασίας και ψήφιση πιστώσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩ

ΜΠΑΡΑΧΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Σημειώσεις:

1 Η κατεπείγουσα συνεδρίαση συνίσταται λόγω των εκτάκτων αναγκών λίπανσης και φυτοπροστασίας των τριών σταδίων με φυσικό χλοοτάπητα (Νέο Στάδιο Ανταγόρας, Φιλίνος και Πυλίου) βάσει της υπ' αριθμόν 82/ 28-03-2011 τεχνικής έκθεσης του γεωπόνου ΠΕ9 Ρουμελιώτη Δημήτρη.