Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κω διεκδικεί θέση στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Στήλη: Ανακοινώσεις

Δήμος Κω

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κω Κ.Ε.ΔΗ.Κ. (με την υπ' αριθμ. 14/2011 απόφαση του Δ.Σ.) :

Διεκδικεί την ένταξη του Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. Κω στο πρόγραμμα « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής » μέχρι και το 2013

Διεκδικεί χρηματοδότηση έως και 238.000 € ( 2011 -2013)

Με στόχο να υποστηρίξει την εργαζόμενη μητέρα και να εξασφαλίσει τη δωρεάν φοίτηση σε 17 άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στην διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 22420 – 49915

26877

Με τιμή

Η Πρόεδρος

Ρούφα Ιωάννα

Επίσης:

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Υποστήριξης του Τέως Δήμου Δικαίου ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Υ.Δ ( με την υπ' αριθμ. 13/2011 απόφαση του Δ.Σ.)

Διεκδικεί την ένταξη του Παιδικού Σταθμού Πυλίου στο πρόγραμμα

« Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής » μέχρι και το 2013

Διεκδικεί χρηματοδότηση έως και 304.000€ ( 2011 -2013.)

Με στόχο να υποστηρίξει την εργαζόμενη μητέρα και να εξασφαλίσει την δωρεάν φοίτηση σε 40 προνήπια (από 2,5 ετών).

Στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22420-42142

Με τιμή

Η Πρόεδρος

Ρούφα Ιωάννα