Δήμος Κω: «Χρηματικά βοηθήματα απόρων δημοτών»

Στήλη: Ανακοινώσεις

Δήμος Κω

Η Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου Κω στα πλαίσια της διαφάνειας στη διαχείριση των ευαίσθητων υποθέσεων του τομέα ευθύνης της, γνωστοποιεί στους δημότες το πλαίσιο και τους όρους παροχής εκτάκτου οικονομικού βοηθήματος, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο νόμο.

Συγκεκριμένα, απαιτείται, βάσει του άρθρου 202 Ν. 3463/2006 «Χρηματικά βοηθήματα απόρων δημοτών», πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου Κω, το οποίο εκδίδεται κατά τις διατάξεις του ΝΔ 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α).

Διευκρινίζεται ότι μόνο η επίκληση της οικονομικής αδυναμίας του δικαιούχου δεν επαρκεί για τη νόμιμη καταβολή του βοηθήματος (ΕΣ Β΄ Κλιμ. 1121/2004). Γι' αυτό, ο δικαιούχος στην αίτησή του θα πρέπει να αιτιολογεί την έκτακτη και σοβαρή ανάγκη, για την αντιμετώπιση της οποίας καταβάλλεται το βοήθημα, να αποδεικνύεται δηλαδή ότι πρόκειται για ανάγκη που οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις, εξαιτίας των οποίων διακυβεύεται το στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσής του.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΛΑΛΗΣ