Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Κω

Στήλη: Ανακοινώσεις

Ενόψει της συνάντησης εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου 2011 στην Κω, κατά την διάρκεια της οποίας θα αναπτυχθούν οι θέσεις του Δήμου Κω για την εφαρμογή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και θα συζητηθούν οι θέσεις, οι απόψεις και οι υποχρεώσεις των Εθνικών Συστημάτων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, καλούνται οι εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσουν οι κύριοι Πης Σταμάτης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, Πασσανικολάκης Γιώργος, Πρόεδρος ΔΕΥΑ Κω, Κιλιμάτος Νίκος, Αντιπρόεδρος ΔΕΥΑ Κω και Γερασκλής Αντώνης, Προϊστάμενος της Διέυθυνσης Περιβάλλοντος Δήμου Κω.

Η συνέντευξη θα δοθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 στις 10πμ.

Ο Δήμος Κω, επιθυμεί μέσα από αυτήν την συνάντηση να επιταχύνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος που θα ξεκινάει από την διαλογή στην πηγή ή τους υπόχρεους και θα τελειώνει στην αξιοποίηση των Ανακυκλώσιμων Υλικών.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12/06 στις 11πμ στην αίθουσα του ΕΒΕΔ, με την παρακάτω θεματολογία:

1. Ανάπτυξη Χώρων Διαλογής και Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων.

2. Συστήματα Διαλογής στην Πηγή.

3. Οργάνωση και Λειτουργία Τοπικών Φορέων Συλλογής και Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων.

Στη συνάντηση εργασίας θα παρευρεθούν και εκπρόσωποι των κάτωθι συστημάτων:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) www.herrco.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Ε. (ΚΕΠΕΔ Α.Ε.) www.eltepe.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.) www.eltepe.gr

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. www.electrocycle.gr

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Α.Ε. (ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε.) www.sydesys.gr

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΔΟΕ) www.edoe.gr