Πρόγραμμα 2ης Εβδομάδας Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για τις Επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονομίας

Στήλη: Ανακοινώσεις

Δήμος Κω

Β΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΡΙΣΗ

Τμήματα: 2 στην Κω.  

1ο Τμήμα 11:00-13:00

2ο Τμήμα 18:00-20:00

 

Δευτέρα: 1ο Τμήμα : Έννοιες κοινωνικής οικονομίας- νέες μορφές Επιχειρηματικότητας

2ο Τμήμα : Έννοιες κοινωνικής οικονομίας- νέες μορφές Επιχειρηματικότητας

 

Τετάρτη: 1ο Τμήμα: Εφαρμογή νέων μορφών επιχειρηματικότητας στην τοπική μας κοινωνία με όρους συνεργατικών ομάδων

2ο Τμήμα: Εφαρμογή νέων μορφών επιχειρηματικότητας στην τοπική μας κοινωνία με όρους συνεργατικών ομάδων

 

Παρασκευή: 1ο Τμήμα: Θεσμικό πλαίσιο βάση του οποίου συστήνονται και. λειτουργούν οι συνεργατικές ομάδες

2ο Τμήμα: Θεσμικό πλαίσιο βάση του οποίου συστήνονται και. λειτουργούν οι συνεργατικές ομάδες

.