Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Υ.Δ

Στήλη: Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Παιδικού Σταθμού Πυλίου την 22η του μήνα Ιουλίου έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1α. Τη μεταφορά του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών» στην υπό συγχώνευση ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Υ.Δ. της υπό σύστασης Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Υγείας (αρ. απόφ. 130/2011) και

1β. Σύναψη συμβάσεων με το υφιστάμενο προσωπικό (που απασχολείται μέχρι σήμερα στη δομή) του συγχωνευθέντος Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Π.ΗΡ. μέχρι την 31η/12/2011.

Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Υ.Δ

Ρούφα Ιωάννα

Υ.Σ.: Η συνεδρίαση έχει το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, δεδομένου ότι το Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Π.ΗΡ. συγχωνεύθηκε στο νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω».