Ανάκληση αυτοκινήτων PEUGEOT

Στήλη: Ανακοινώσεις

Ανάκληση αυτοκινήτων PEUGEOT μοντέλο 5008 για έλεγχο και τοποθέτηση ενός σταθερού προστατευτικού στοιχείου νέας γενιάς στο μοτέρ πίσω ηλεκτρικού παραθύρου για την αποφυγή της διείσδυσης νερού

H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Γενική Αντιπροσωπεία αυτοκίνητων PEUGEOT στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων PEUGEOT μοντέλο 5008.

Η ανάκληση αφορά 108 οχήματα και συγκεκριμένα:

Οι αριθμοί πλαισίου των εμπλεκομένων οχημάτων είναι συγκεκριμένοι και βρίσκονται εντός των παρακάτω διαστημάτων :

· - Από VF30E5FV89S145027 έως και VF30E5FV8ΒS078712

· - Από VF30E5FVAAS187720 έως και VF30E5FVAΒS082410

· - Από VF30E5FW09S154960 έως και VF30E5FW0AS055271

· - Από VF30E9HR8AS266311 έως και VF30E9HR8ΒS103918

καθώς και τα οχήματα με αριθμούς πλαισίου VF30E5FS0AS318015 και VF30E9HZHAS122571

Στα εν λόγω οχήματα, το νερό που περνάει στην πίσω πόρτα μπορεί να διεισδύσει στο μοτέρ του ηλεκτρικού παραθύρου και να προκαλέσει δυσλειτουργίες στο μηχανισμό του.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένα καταγεγραμμένο συμβάν από τον Κατασκευαστή που να οδήγησε σε ατύχημα.

Η ενημέρωση των ιδιοκτητών των ανωτέρω οχημάτων έχει ήδη ξεκινήσει, μέσω της αποστολής συστημένης ονομαστικής επιστολής, με απόδειξη παραλαβής από την ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. προς τους κατόχους των κυκλοφορούντων εμπλεκομένων οχημάτων με την οποία καλούνται να έρθουν σε επαφή με τον Επίσημο Έμπορο ή τον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή PEUGEOT της επιλογής τους, προκειμένου να προχωρήσουν στην προβλεπόμενη από τον Κατασκευαστή επέμβαση. Στα οχήματα που δεν έχουν ακόμη πωληθεί, η παραπάνω επέμβαση γίνεται στις εγκαταστάσεις προετοιμασίας νέων αυτοκινήτων της ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ή του Επίσημου Δικτύου της, πριν από την παράδοσή τους στους πελάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την εταιρεία ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο τηλέφωνο 210 5761101.