Συνάντηση παραδοσιακής μουσικής νέων νοτίου Αιγαίου

Στήλη: Ανακοινώσεις

«Μουσική συνάντηση λαϊκών πνευστών-

Συνάντηση παραδοσιακής μουσικής νέων

νοτίου Αιγαίου»

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διοργανώνει φέτος από 30 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2011, στην Σαντορίνη την πρώτη σε επίπεδο Περιφέρειας Μουσική Συνάντηση Λαϊκών Πνευστών.

Παρακαλούνται οι νέοι – από 6-20 ετών - μουσικοί λαϊκών πνευστών – τσαμπούνα, τουμπάκι, φλογέρα, σουραύλι, κλαρίνο - και παραδοσιακών μουσικών οργάνων – λαϊκά πνευστά, βιολί, λαούτο, λύρα, σαντούρι - που δραστηριοποιούνται στο νησί της Κω και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνάντηση να το δηλώσουν στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω, Βασ. Γεωργίου 3 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Γραφείο Τύπου