Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Οργάνωση Σχολικής Εκδρομής

Στήλη: Ανακοινώσεις

Το Γυμνάσιο Αντιμάχειας προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία για την οργάνωση εκδρομής – μετακίνησης μαθητών στα πλαίσια πραγματοποιούμενων καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υποβολή προσφορών είναι τα ακόλουθα:

1. Προορισμός : Αθήνα

2. Αριθμός συμμετεχόντων: 72 μαθητές και 5 εκπαιδευτικοί

3. Μεταφορικό μέσο:

α. αεροπλάνο για αναχώρηση από Κω προς Αθήνα την Πέμπτη 26/04/2012 το πρωί, επιστροφή από Αθήνα προς Κω την Κυριακή 29/04/2012 το απόγευμα

Πρόγραμμα:

26/04: μεταφορά από το Ελ. Βενιζέλος προς το ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Επίσκεψη στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Δείπνο. Βραδινή έξοδος.

27/04: Εκδρομή Αθήνα – Επίδαυρος - Ναύπλιο –Αθήνα. Δείπνο. Βραδινή έξοδος.

28/04: Περιήγηση – ξενάγηση στο κέντρο της Αθήνας ( Βουλή, Παναθηναϊκό Στάδιο, Ζάππειο, Εθνικός κήπος). Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην πόλη. Δείπνο. Βραδινή έξοδος για διασκέδαση.

29/04: Επίσκεψη στην Ακρόπολη και το Μουσείο Ακρόπολης και μεταφορά στο Ελ. Βενιζέλος για αναχώρηση για Κω.

4. Ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων στο κέντρο της πόλης (περισσότερες από μία επιλογές με ρητή αναφορά στην κατηγορία)

5. Λοιπές υπηρεσίες (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, κτλ.)

6. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς και πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας

7. Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με το ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).

8. Την επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή.

9. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (απαγορευτικό λόγω καιρού, απεργία, κτλ.)

10. Τα λεωφορεία για την εκδρομή θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένα από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα, κτλ.) καθώς και να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί, κτλ.)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη Διεύθυνση του Γυμνασίου Αντιμάχειας (Αντιμάχεια, Τ.Κ. 853 02, Κως) έως την ερχόμενη Τετάρτη 01-02-2012 και ώρα 1:00 μ.μ. τις προσφορές τους κλειστές (και σε CD για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου) όπου θα αναγράφονται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή, ώστε οι προσφορές να είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες. Μαζί με την κάθε προσφορά κατατίθεται απαραιτήτως από το ταξιδιωτικό γραφείο και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Ο Διευθυντής

Ιωάννης Π. Κρητικός