Τις Δημοτικές Κοινότητες Ασφενδιού και Κεφάλου θα επισκεφθεί ο Κ. Καΐσερλης

Στήλη: Ανακοινώσεις

Ο Δήμαρχος Κω, Κώστας Καΐσερλης συνεχίζοντας την προσπάθεια να βρίσκεται, όσο το δυνατόν, δίπλα σε κάθε συμπατριώτη μας θα επισκεφθεί την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 τη Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού και την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012 τη Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου.

Συγκεκριμένα την Τετάρτη 29.02 θα βρίσκεται στο Κοινοτικό Κατάστημα Ασφενδιού από τις 12:00 έως τις 14:00 και την Παρασκευή 02.03 στο Κοινοτικό Κατάστημα Κεφάλου από τις 10:00 έως τις 14:30 όπου εκτός από δημότες θα έχεις επαφές και με πολιτιστικούς και επαγγελματικούς φορείς της κοινότητας.

Όπως έχουμε αναφέρει, στόχος του προγράμματος αυτού είναι η άμεση και τακτική επικοινωνία, ανά δύο εβδομάδες, του Δημάρχου με όλους τους πολίτες του νησιού.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ