Προσλήψεις στον ΔΟΠΑΒΣ

Στήλη: Ανακοινώσεις

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κω ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του και συγκεκριμένα:

3 θέσεις ειδικότητας ΥΕ Εργατών βοηθητικού προσωπικού.

1 θέση ΥΕ Φυλάκων

1 θέση ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά στα γραφεία της υπηρεσίας μας στο Αθλητικό Πολύκεντρο, Άγιος Ελευθέριος Κω (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Τσεσμεζή Ευαγγελία και κ. Χατζηπέτρου Αιμιλία) από 9:00 έως 13:00, εντός προθεσμίας 10 ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και από την ιστοσελίδα του Δήμου Κω www.kos.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ