Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω

Στήλη: Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, την 20 – 03- 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Αντιμετώπισης Κουνουποειδών περιοχής Τιγκακίου 2012»

2. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών-Όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας Πινακίδων Σήμανσης-Πληροφόρησης και συναφών υλικών .

3. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών-Όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας και τοποθέτησης υλικών δικτύου πυρόσβεσης στο Χ.Υ.Τ.Α. Κω.

4. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών-Όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας αναλωσίμων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας Δήμου Κω.

5. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών-Όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας Ειδών Διατροφής για άπορους και οικονομικά αδύναμους κατοίκους.

6. Έγκριση τευχών δημοπράτησης – όρων διακήρυξης διαγωνισμού για ανάθεση του έργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ»

7. Έγκριση Μελέτης-Όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Φύτευση Επαρχιακού Δρόμου»

8. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2012

9. Έγκριση άσκησης προσφυγής και κατάθεσης αίτησης αναστολής κατά απόφασης Λιμεναρχείου Κω.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω

Γιωργαράς Θ. Αντώνιος

Αντιδήμαρχος Δήμου Κω