Δημοπρασίες παραλιών

Στήλη: Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΟΜΠΡΕΛΕΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ) ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012»

Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Κω ανακοινώνει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των πλειοδοτικών διαγωνισμών και επαναληπτικών διαγωνισμών που θα διεξαχθούν στις παρακάτω Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου της Κω:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩ:

Την 19/03/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο των Κ.Υ.Ε. στο Δημοτικό Κατάστημα. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Δημοτική Κοινότητα και θα τα παραλαμβάνουν οι υπάλληλοι Φράγκου Γεωργία και Τσολάκη Βασιλεία.

Για όσα τμήματα μείνουν ανεκμετάλλευτα η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 26/03/2012 την ίδια ώρα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ (ΤΙΓΚΑΚΙ):

Την 20/03/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Κοινοτικό κατάστημα. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Δημοτική Κοινότητα και θα τα παραλαμβάνει η υπάλληλος της Δημοτικής Κοινότητας Καλοτίνη Μαρία.

Για όσα τμήματα μείνουν ανεκμετάλλευτα η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 27/03/2012 την ίδια ώρα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΙΟΥ:

Την 21/03/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στο Κοινοτικό κατάστημα. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Δημοτική Κοινότητα και θα τα παραλαμβάνει ο υπάλληλος της Δημοτικής Κοινότητας Μηνάς Βησσαρίτης.

Για όσα τμήματα μείνουν ανεκμετάλλευτα η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 28/03/2012 την ίδια ώρα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ:

Την 21/03/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ. στο Κοινοτικό κατάστημα. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Δημοτική Κοινότητα και θα τα παραλαμβάνει ο υπάλληλος της Δημοτικής Κοινότητας Τάκης Μαλακτάρης.

Για όσα τμήματα μείνουν ανεκμετάλλευτα η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 28/03/2012 την ίδια ώρα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ:

Την 22/03/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Κοινοτικό κατάστημα. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Δημοτική Κοινότητα και θα τα παραλαμβάνει ο υπάλληλος της Δημοτικής Κοινότητας Πανηγυράκης Γεώργιος.

Για όσα τμήματα μείνουν ανεκμετάλλευτα η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 29/03/2012 την ίδια ώρα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ:

Την 23/03/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Πνευματικό Κέντρο και θα τα παραλαμβάνει η υπάλληλος της Δημοτικής Κοινότητας Ζωγραφίνα Διαμαντή.

Για όσα τμήματα μείνουν ανεκμετάλλευτα η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 30/03/2012 την ίδια ώρα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Δημοτική ενημερότητα

2. Βεβαίωση ΜΗ οφειλής από την ΔΕΥΑΚ

3. Εγγυητική επιστολή ή εγγυητική επιταγή τραπέζης σε διαταγή Δήμου Κω αξίας:

Α. ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩ: 800 ΕΥΡΩ

Β. ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ: 800 ΕΥΡΩ

Γ. ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΙΟΥ: 700 ΕΥΡΩ

Δ. ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ: 600 ΕΥΡΩ

Ε. ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ: 400 ΕΥΡΩ

ΣΤ. ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ: 600 ΕΥΡΩ

(Τα παραπάνω ποσά προκύπτουν από το μέσο όρο της αξίας μίσθωσης κατά το προηγούμενο έτος)

Ή

ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

Ή

ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ.

Ή

ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 25% ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/2012.

Ή

ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 50% ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ 30/07/2012.

ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Δημοτική ενημερότητα

2. Βεβαίωση ΜΗ οφειλής από τη ΔΕΥΑΚ

3. Φωτ/φο της άδειας λειτουργίας του κατ/τος

4. Εγγυητική επιστολή ή εγγυητική επιταγή του ιδίου ή την άμεση καταβολή του 50% του υπολοίπου έως την 31/08/2012.

ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Δήλωση για τον αριθμό των κλινών και την τιμή δίκλινου δωματίου με λουτρό που έχει δηλωθεί και εγκριθεί από τον ΕΟΤ για το 2012.