Ανακοίνωση Προκήρυξης ΔΟΠΑΒΣ

Στήλη: Ανακοινώσεις

Ο Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις 5 προκηρυχθείσες θέσεις οι οποίες αναστάλθηκαν με το υπ΄ αριθμό 3858/16-03-2012 έγγραφο του ΑΣΕΠ, ότι η διαδικασία ξεκίνησε πάλι (έγκριση ΑΣΕΠ 4969/27-03-2012).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ των ΣΟΧ 1 Α & ΣΟΧ 2 Α / 2012 από τα γραφεία του ΔΟΠΑΒΣ στο Αθλητικό Πολύκεντρο, από το ΚΕΠ, από το site του Δήμου ΚΩ (www.kos.gr), καθώς και από το site του ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει μία μέρα μετά την τελευταία δημοσίευση στις εφημερίδες και διαρκεί δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες (Από 29 Μαρτίου 2012 έως 7 Απριλίου 2012.

Σε περίπτωση που αναγγελθούν εκλογές μέσα στο διάστημα αυτό, η διαδικασία θα παγώσει και θα συνεχιστεί μετά τις εκλογές για τις ημέρες που τυχόν υπολείπονται.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ