Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει

Στήλη: Ανακοινώσεις

Δήμος Κω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΙΣ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΩΡΑ 16:00, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1.Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για την λειτουργία του συστήματος της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων.

2.Λήψη απόφασης για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τους όρους – προϋποθέσεις της Αλυκής και της ευρύτερης περιοχής αυτής.

3.Λήψη απόφασης για την διατήρηση της καταστατικής υπόστασης του Ενιαίου Φορέα Τουρισμού στην προ του 2011 δομή του.

4.Αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Κω στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ενιαίος Φορέας Τουρισμού Κω».

5.Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 189/2010 απόφασης του τέως Δήμου Ηρακλειδών και λήψη απόφασης για την μετατροπή της ΒΙΜΕΛ ΕΠΕ σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με το Ν. 4071/2012.

6.Λήψη απόφασης ανάληψης της ευθύνης από τον Δήμο Κω εξόφλησης οφειλών της υπό εκκαθάρισης Διαδημοτικής Επιχείρησης Αδρανών Υλικών Κω (Δ.Ε.Α.Υ.Κ.).

7.Λήψη απόφασης μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάρισης Διαδημοτικής Επιχείρησης Αδρανών Υλικών Κω (Δ.Ε.Α.Υ.Κ.).

8.Λήψη απόφασης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Κω, για την εκτέλεση του έργου ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων και εξουσιοδότηση Δημάρχου Κω για την υπογραφή της σύμβασης.

9.Λήψη απόφασης για την εκκίνηση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης από τον Δήμο Κω ιδιωτικών ακινήτων εντός της περιοχής Πλάκας Κω.

10.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κω οικον. έτους 2012.

11.Λήψη απόφασης για την κατασκευή αποβάθρων στην περιοχή «Εμπρός Θέρμης και Αγ. Ειρήνης».

12.Παραλαβή μελέτης «Ειδική Τεχνικογεωλογική μελέτη στην περιοχή Εμπρός Θέρμη Δήμου Κω (Π.Σ. με Ι.Γ.Μ.Ε.)».

13.Παραχώρηση σε κοινή χρήση λωρίδας της Κ.Μ. 342 οικοδομών Αντιμάχειας για την ανέγερση του 2ου Νηπιαγωγείου Αντιμάχειας.

14.Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης (parking) Πυλίου, (Α.Μ.: 25/2012)».

15.Λήψη απόφασης για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Λέσχης Φιλίας της δημοτικής ενότητας Δικαίου.

16.Έγκριση μελέτης του έργου που συμπεριλαμβάνεται στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπλασης πόλης Κω, με τίτλο: «Εγκατάσταση ειδικής σήμανσης αυτοξενάγησης στο πλαίσιο του δικτύου περιήγησης».

17.Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Περιμετρική λιθοδομή για την προστασία της κρήνης στο πάρκο της Μητρόπολης», (Α.Μ.: 38/2012).

18.Επικαιροποίηση της 167/2010 απόφασης του τέως Δήμου Δικαίου για την κατασκευή αποβάθρων στο Τιγκάκι και Μαρμάρι.

19.Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση του σχολικού συγκροτήματος 1ου Ενιαίου Λυκείου Κω, (Α.Μ.: 28/2011).

20.Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανάπλαση οδού Θεμιστοκλέους».

21.Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Ανακαίνιση κτιρίου ΑΚΤΑΙΟΝ».

22.Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Εναέρια σήμανση επαρχιακής οδού Κω – Κεφάλου».

23.Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα της Κ.Μ. 1123 γαιών Αντιμάχειας – «ΓΚΑΓΙΑ ΡΟΥΑΓΙΑΛ Α.Ε.».

24.Μετατροπή υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου, σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού, μετά από αίτημα της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε.».

25.Λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κω στην δημοτική κοινότητα Κεφάλου.

26.Λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κω στην δημοτική κοινότητα Καρδαμαίνης.

27.Λήψη απόφασης για την αγορά βιβλίων, με σκοπό την προσφορά αυτών σε τέλεση πολιτικών γάμων.

28.Λήψη απόφασης για τις εκδόσεις βιβλίων από τον Δήμο Κω.

29.Έγκριση όρων σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω και ΕΛ.ΤΑ. για παραγωγή – εκτύπωση ειδικών μπλοκ παραβάσεων για την είσπραξη των προστίμων του Κ.Ο.Κ. από παραβάσεις που βεβαιώνει η Δημοτική Αστυνομία.

30.Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως για την εγκατάσταση Κέντρου Συλλογής και Συσκευασίας Προδιαλεγμένων Ανακυκλώσιμων Υλικών επί της κτηματολογικής μερίδας 511Δ Γαιών Πυλίου.

31.Κατανομή ποσού που προέρχεται από τους Κ.Α.Π. μηνός Μαΐου 2012 και απόδοσή του.

32.Έγκριση επιχορηγήσεων πολιτιστικών συλλόγων από τον Δήμο Κω και ψήφιση πιστώσεων.

33.Έγκριση επιχορηγήσεων αθλητικών συλλόγων από τον Δήμο Κω και ψήφιση πιστώσεων.

34.Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου παράδοσης ειδών διαγωνισμού για την προώθηση ευρυζωνικότητας στη σχολική κοινότητα του νησιού της Κω.

35.Έγκριση της μελέτης και του τρόπου διενέργειας του διαγωνισμού με θέμα: «Ανάπτυξη Portal θαλάσσιου τουρισμού, συλλογή, ανάπτυξη και ψηφιοποίηση περιεχομένου».

36.Έγκριση εξόδων κίνησης και ψήφιση πιστώσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ