Ακύρωση αγώνων σκοποβολής

Στήλη: Ανακοινώσεις

ΔΟΠΑΒΣ Κω

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο Α.Σ.Ο.ΚΩ σε συνεργασία με τον Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ Κω θα διοργάνωναν αγώνες σκοποβολής στο πεδίο Βολής Χριστού στην Αντιμάχεια.

Σας ενημερώνουμε ότι, η μη τέλεση της ανωτέρω αθλητικής δραστηριότητας αποφασίσθηκε βάσει της απόφασης που λαμβάνει η Γενική Γραμματεία Πολικής Προστασίας η οποία και έκρινε ότι το επίπεδο ασφάλειας σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την διεξαγωγή αγώνων σκοποβολής σε υπαίθριο χώρο , δεν επιτρέπει την τέλεση της ανωτέρω αθλητικής εκδήλώσης.

Η γνωμοδότηση της Γ.Γ.Π.Π λήφθηκε το Σάββατο το μεσημέρι 8 Σεπτεμβρίου 2012.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ ΚΩ