Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κω

Στήλη: Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κω την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 και ώρα 14:00 στα γραφεία τού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κω με τα παρακάτω θέματα:

1)Διοργάνωση έκθεσης ζωγραφικής με τους μαθητές της κ.
Μ. Καρατοσίδου,
2)Δημιουργική απασχόληση για παιδιά,
3)Διάφορα θέματα,
4)Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων και
5)Έγκριση δαπανών.