Ανάκληση αυτοκινήτων Jeep Wrangler

Στήλη: Αυτοκίνητο

Ανάκληση αυτοκινήτων Jeep Wrangler/ Wrangler Unlimited για έλεγχο στην εξωτερική επένδυση στα σωληνάκια των φρένων και Jeep Cherokee για αντικατάσταση του μηχανισμού κίνησης των υαλοκαθαριστήρων

H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία CHRYSLER JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, επίσημος εισαγωγέας και διανομέας των αυτοκινήτων CHRYSLER, JEEP και DODGE στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί τις κάτωθι ανακλήσεις αυτοκινήτων:

α) Jeep Cherokee (τύπος ΚΚ). Η ανάκληση αφορά 271 οχήματα, σε ορισμένα εκ των οποίων υπό συγκεκριμένες συνθήκες είναι πιθανό να μην λειτουργήσουν ικανοποιητικά οι υαλοκαθαριστήρες.

β) JEEP Wrangler / Wrangler Unlimited (τύπος JK). Η ανάκληση αφορά 894 οχήματα, στα οποία πρέπει να ελεγχθεί για φθορά η εξωτερική επένδυση στα σωληνάκια των φρένων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με τα συγκεκριμένα θέματα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως με προσωπική επιστολή, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία της CHRYSLER JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες, που απαιτούνται, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του Δικτύου ή την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας CHRYSLER JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ στο τηλέφωνο 210 6700896.