Άθληση και Υγεία- Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου

Στήλη: Αθλητισμός

Άθληση και Υγεία- Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα που αφορούν την Άθληση και Υγεία, υπογράφηκε σήμερα, για πρώτη φορά, πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου από τους, Υφυπουργό Υγείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διατροφής και Άθλησης Χρήστο Αηδόνη και τον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Δρ. Νίκο Καρτακούλλη.

Η συμφωνία καλύπτει τις παρακάτω δραστηριότητες:

1. τον αγώνα ενάντια στο ντόπινγκ

2. τον αγώνα κατά της βίας

3. την ισόρροπη υποστήριξη τόσο του κοινωνικού αθλητισμού όσο και της άθλησης για όλους, ως τρόπου ζωής

4. την κοινωνική ένταξη και την παροχή ίσων ευκαιριών στα άτομα στον αθλητισμό, μέτρα με σκοπό τη σταθεροποίηση και την περαιτέρω βελτίωση της θέσης που έχουν κατακτήσει οι γυναίκες στον αθλητισμό

5. τον αθλητισμό για την τρίτη ηλικία

6. τη συνεργασία με φορείς οι οποίοι σχετίζονται με τη βελτίωση της δημόσιας υγείας μέσω της συμμετοχής σε φυσικές δραστηριότητες

7. την ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων

8. την υποστήριξη δράσεων για την προώθηση των ηθικών αξιών στο χώρο του αθλητισμού (Ευ Αγωνίζεσθαι)

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Υφυπουργός Υγείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διατροφής και Άθλησης Χρήστος Αηδόνης, αφού ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΚΟΑ για την υπογραφή της συμφωνίας, που αφορά το κομμάτι της Άθλησης και της Υγείας, είπε:

«Οι στενοί δεσμοί Κύπρου - Ελλάδας στον αθλητισμό θα αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο και τονίζω ότι έχουμε την τύχη και την τιμή να συνεργαζόμαστε με ξεχωριστούς παράγοντες του Κυπριακού Αθλητισμού. Ανθρώπους οι οποίοι, όπως διαπιστώσαμε απέκτησαν σημαντικές εμπειρίες από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και ότι η Κύπρος στην Ευρώπη, ξεχωρίζει στον τομέα της οργάνωσης. Με στενή συνεργασία θα προωθήσουμε ένα σημαντικό κομμάτι του αθλητισμού».

Τέλος αναφέρθηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ενεργειακό ποδήλατο, που γίνεται σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Νίκος Καρτακούλλης: Αισθάνομαι την ανάγκη, στο πρόσωπο του κ. Αηδόνη, να ευχαριστήσω το Ελληνικό κράτος, για τη σταθερή και αμέριστη συμπαράσταση στη χώρα μας και να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να αξιοποιήσουμε πλήρως τη νέα αθλητική συμφωνία, σημαντική και για τις δύο χώρες. Είναι μια ξεχωριστή συμφωνία, που αφορά τον τομέα της άθλησης και της υγείας και γίνεται μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής συνεργασίας. Είναι μια συμφωνία που σίγουρα θα φέρει πολλά οφέλη στους πολίτες των δύο χωρών.

Καταλήγοντας ο Πρόεδρος του ΚΟΑ ευχήθηκε στην Ελλάδα να ξεπεράσει σύντομα τα προβλήματά της, να αποκτήσει την περηφάνια της και να συνεχίσει μια ανοδική και παραγωγική πορεία σε όλους τους τομείς.

Στην τελετή διαβάστηκε και σύντομο μήνυμα της Ευρωπαίας Επιτρόπου Ανδρούλλας Βασιλείου, η οποία χαιρέτισε την υπογραφή της συμφωνίας.

Στην υπογραφή της συμφωνίας παρίσταντο και, ο επικεφαλής της γενικής Διεύθυνσης Νεολαίας και Αθλητισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης Γκρέκορυ Πόλγκερ, η Διευθύνων Σύμβουλος Υγείας της Ε.Ε. Δέσποινα Σπανού, ο υπεύθυνος του τμήματος αθλητισμού του Σ.Ε. Μίχα Γκρέσια και ο σύμβουλος του Υφυπουργού της Ελλάδας επί Ευρωπαϊκών θεμάτων Δημήτρης Απόκης.

Από πλευράς ΚΟΑ παρευρέθηκαν ο Γενικός Διευθυντής Κώστας Παπακώστας και τα Μέλη του Δ.Σ. Ανδρέας Αναστασίου και Ευάγγελος Χειμώνας.

10η Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την «Άθληση και Υγεία»

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού φιλοξένησε στην Κύπρο τη 10η Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας «Άθληση και Υγεία», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Μαρτίου 2011.

Στη συνάντηση συμμετείχαν:

· 25 εκπρόσωποι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Φινλανδία, Ολλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Τσεχία, Ελλάδα, Κύπρος, Κροατία, Γερμανία, Δανία, Πορτογαλικά, Αυστρία και Ουγγαρία),

· αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προήδρευσε της συνάντησης,

· παρατηρητές από τον Ευρωπαϊκό Μη - Κυβερνητικό Αθλητικό Οργανισμό (ENGSO), την Παγκόσμια Ομοσπονδία για τον Αθλητισμό Για Όλους (TAFISA) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αθλητισμός Για Όλους (ESFAN).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα πιο κάτω θέματα:

1. Οι πρόσφατες ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα του αθλητισμού.

2. Αποτελέσματα έρευνας για το επίπεδο υγείας των ευρωπαίων πολιτών, τα οποία σχετίζονται με την διατροφή και τη ενασχόληση με τη φυσική δραστηριότητα (Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

3. Ο εντοπισμός εθνικών πολιτικών οι οποίες σχετίζονται με την ενασχόληση με τη βελτίωση της υγείας μέσω της ενασχόλησης με τις φυσικές δραστηριότητες καθώς επίσης και μελλοντικές ενέργειες.

4. Παρουσίαση των εννέα προγραμμάτων (projects) και των αποτελεσμάτων τους τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ το 2009.

5. Προτεραιότητες της Κύπρου για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ στον τομέα της «άθλησης και υγείας», το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

6. Παρουσίαση του Γερμανικού μοντέλου συνεργασίας αθλητικών οργανισμών και φορέων ασφάλισης.