Deloitte: η εποχή της μαζικής χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων βρίσκεται ακόμα μακριά

Στήλη: Αυτοκίνητο

Nissan ESFLOW, ένα 100% σπορ ηλεκτροκίνητο

Μια νέα έρευνα της Deloitte καταδεικνύει ότι απέχουμε ακόμα από την εποχή της μαζικής χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων.

Στη μελέτη, που ακολουθεί την 81η Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης, στην οποία οι αυτοκινητοβιομηχανίες πρόβαλαν διάφορες «πράσινες» τεχνολογίες, συμμετείχαν 4.760 Ευρωπαίοι από επτά χώρες.

Σύμφωνα με την έρευνα, μόνο το 16% των Ευρωπαίων καταναλωτών θεωρεί πιθανό να συγκαταλέγεται μεταξύ των πρωτοπόρων που θα υιοθετήσουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία, ενώ το 53% υποστηρίζει ότι «ενδέχεται να σκεφτεί» και το 31% «δεν θεωρεί πιθανό να σκεφτεί» να αγοράσει ή να αποκτήσει με leasing ηλεκτρικό όχημα.

«Η μαζική υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων θα επηρεαστεί σημαντικά από έναν αριθμό παραγόντων, όπως οι τιμές των καυσίμων, οι εξελίξεις στα οχήματα με μηχανές εσωτερικής καύσης και τα διαθέσιμα κυβερνητικά κίνητρα» σημειώνει ο Craig Giffi, Επικεφαλής του Τμήματος Αυτοκινητοβιομηχανίας της Deloitte στις ΗΠΑ. «Παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία αυξάνεται, με το 69% των Ευρωπαίων είτε να θεωρεί ότι ενδέχεται να βρίσκεται μεταξύ των πρώτων που θα σπεύσουν να τα αγοράσουν είτε ότι μπορεί να σκεφτεί κάτι τέτοιο στην παρούσα φάση, τα οχήματα που προσφέρει η αγορά αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών σχετικά με την απόσταση που μπορούν να διανύσουν ανά φόρτιση, τη διάρκεια φόρτισης και την τιμή αγοράς. Σαν αποτέλεσμα, υπολογίζουμε ότι μόνο 1-2% των καταναλωτών θα αποκτήσει ηλεκτρικό όχημα με μπαταρία μέχρι το 2020.»

Η έρευνα δείχνει ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή καυσίμου, η οποία εάν ξεπεραστεί θα στρέψει τους καταναλωτές στην υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων. Το 63% των Ευρωπαίων καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανότερο» να σκεφτεί την αγορά ηλεκτρικού οχήματος σε περίπτωση που η τιμή της βενζίνης ανέλθει στα 2 ευρώ/λίτρο. Πάντως, ταυτόχρονα, οι ερωτώμενοι δήλωσαν πως αν η επάρκεια του καυσίμου των μηχανών εσωτερικής καύσης ξεπεράσει τα 3 λίτρα ανά 100 χλμ, θα είναι λιγότερο πρόθυμοι να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό όχημα.

Η πλειοψηφία όσων ανέφεραν ότι ενδέχεται να αγοράσουν ηλεκτρικό όχημα (57 %), αναμένει να δαπανήσει το ίδιο ή μικρότερο ποσό που θα διέθετε και για ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Μόνο το 24% των συγκεκριμένων καταναλωτών θα κατέβαλε επιπλέον τίμημα άνω των 1.500 ευρώ για ένα ηλεκτρικό όχημα. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία της συγκεκριμένης κατηγορίας (58 %) θα πλήρωνε συνολικά λιγότερα από 15.000 ευρώ καθαρά σε συνδυασμό με τα κυβερνητικά κίνητρα για την απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Αυτή τη στιγμή, τα υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα που κινούνται με μπαταρία αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό ποσοστό των οχημάτων στους δρόμους σε παγκόσμιο επίπεδο. Η υιοθέτηση όλων των κατηγοριών «πράσινων» οχημάτων- υβριδικά, με μπαταρία κ.α.- θα επηρεαστούν σημαντικά από κυβερνητικές επιλογές που σε γενικές γραμμές καθορίζουν τα είδη τεχνολογιών που κυκλοφορούν σε κάθε χώρα, όπως επισημαίνεται και στην αναφορά της Deloitte με τίτλο "A new era. Accelerating toward 2020 – An automotive industry transformed". Οι συγκεκριμένες πολιτικές μπορεί να επηρεάζονται από έναν αριθμό παραγόντων όπως τα αυστηρά όρια εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και η ανάγκη απεξάρτησης από τις εισαγόμενες πηγές ενέργειας.

Ενδιαφέροντα ευρήματα της μελέτης:

• Όσοι θεωρούν πιθανό να βρεθούν μεταξύ των πρωτοπόρων που θα αγοράσουν ή θα αποκτήσουν με leasing ένα ηλεκτρικό όχημα αυτοχαρακτηρίζονται ως πολιτικά δραστήριοι, προβληματισμένοι για το φυσικό περιβάλλον, άτομα που δημιουργούν τις νέες τάσεις της μόδας και κατανοούν τις νέες τεχνολογίες. Οι μισοί από τους ερωτώμενους που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ των 18 και 34 ετών, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (57%) είναι άνδρες και το 46% έχει πτυχίο πανεπιστημίου ή ανώτερο.

• Ποσοστό μεγαλύτερο του 80% του δείγματος υποστήριξε ότι η ευκολία φόρτισης της μπαταρίας, η επάρκεια και το κόστος φόρτισης είναι «εξαιρετικά» ή «πολύ σημαντικοί» παράγοντες για την αγορά ή τη μίσθωση ηλεκτροκίνητου οχήματος.

• Τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων καταναλωτών (74%) δήλωσαν ότι θα σκέφτονταν να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό όχημα, εάν μπορούσαν να διανύσουν 480 χλμ ανά φόρτιση- απόσταση σημαντικά μεγαλύτερη από τις δυνατότητες των οχημάτων που βρίσκονται στην αγορά αυτή τη στιγμή.

• Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, το κόστος και η ευκολία αντικατάστασής της είναι σημαντικοί παράγοντες για τους Ευρωπαίους καταναλωτές από τη στιγμή που αρχίζουν να σκέφτονται το συνολικό κόστος κτήσης ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος.

• Το 67% του δείγματος υποστήριξε ότι σε περίπτωση που αγόραζε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, οι 2 ώρες θα ήταν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που θα μπορούσε να περιμένει μέχρι να φορτιστεί η μπαταρία.

• Οι περισσότεροι ερωτώμενοι θεωρούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πιο φιλικά προς το περιβάλλον, πιο οικονομικά στη λειτουργία ενώ πιστεύουν ότι υπάρχουν περισσότερα κυβερνητικά κίνητρα για την αγορά τους σε σύγκριση με τα οχήματα που χρησιμοποιούν μηχανές εσωτερικής καύσης. Πάντως τα αυτοκίνητα με μηχανές εσωτερικής καύσης αξιολογούνται ως πιο αποδοτικά σε σχέση με την απόσταση που διανύουν πριν χρειαστεί να γεμίσει ο ιδιοκτήτης το ντεπόζιτο, πιο βολικά στο γέμισμα και πιο οικονομικά σε σχέση με την τιμή αγοράς τους.

Για να δείτε αναλυτικότερα τα στοιχεία της μελέτης ακολουθήστε το σύνδεσμο:

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Greece/Local%20Assets/Documents/Attachments/Press/Gaining%20traction%20Will%20consumers%20ride%20the%20electric%20vehicle%20wave%20-findings.pdf