ICAP Group: Συνεχίζεται η σημαντική μείωση των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων στη χώρα μας

Στήλη: Αυτοκίνητο

1

• Η αγορά καινούργιων οχημάτων (όλων των κατηγοριών) παρουσιάζει πτωτική πορεία από το 2008 και μετά, η οποία συνεχίστηκε και το 2010 και μάλιστα με εντονότερο ρυθμό.

• Οι πωλήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων καλύπτουν διαχρονικά το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αγοράς. Το 2009 τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα κάλυψαν το 92,7% των συνολικών ταξινομήσεων.

• Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι έντονος, επιδεινώνεται δε από την σημαντική πτώση των πωλήσεων.

Οι τελευταίες μεταβολές και προοπτικές εξέλιξης του κλάδου αντιπροσώπευσης–εισαγωγής επιβατικών και επαγγελματικών αυτοκινήτων στη χώρα μας ο οποίος περιλαμβάνει σήμερα 46 εταιρείες παρουσιάζονται στην έβδομη έκδοση της σχετικής Κλαδικής Μελέτης που εκπόνησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.

Βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου είναι ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται χαρακτηρίζονται από την, μεταξύ τους, ανομοιογένεια ως προς τα οικονομικά μεγέθη και την έκταση των δικτύων πωλήσεων. Ορισμένες από τις επιχειρήσεις του κλάδου αντιπροσωπεύουν περισσότερα από ένα εργοστάσια του εξωτερικού, σε κάποιες δε περιπτώσεις αυτό συμβαίνει όταν τα συγκεκριμένα εργοστάσια ανήκουν στον ίδιο όμιλο. Ορισμένες αντιπροσωπείες οχημάτων αποτελούν θυγατρικές των αντί¬στοιχων κατασκευαστών του εξωτερικού. ¶λλες, ανήκουν σε ομίλους ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα του ιδιωτικού και επαγγελματικού αυτοκινήτου (ενοικιάσεις και μακροχρόνιες μισθώσεις αυτοκινήτων, παραγωγής αμαξωμάτων, χρηματοδοτήσεις για αγορά αυτοκινήτων κλπ.).

Οι περισσότερες από τις εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου διατηρούν εξουσιοδοτημένα πανελλαδικά δίκτυα κάθετων μονάδων εξυπηρέτησης (πώληση, ανταλλακτικά, συντήρηση και επισκευή), σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε τοπικής αγοράς και εναρμονισμένα με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η ζήτηση για τα αυτοκίνητα εξαρτάται άμεσα από το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών σε συνδυασμό με την τιμή πώλησης του αυτοκινήτου. Επίσης, η ζήτηση επηρεάζεται από τα διάφορα νομοθετήματα που κατά καιρούς λαμβάνει το κράτος, σε συνδυασμό με την τιμολογιακή / εμπορική πολιτική των αντιπροσωπειών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλαδικής μελέτης, η συνολική εγχώρια αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων (επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία) βάσει ταξινομήσεων (έκδοση άδειας) παρουσίασε διακυμάνσεις την περίοδο 2000-2008, εμφανίζοντας τη μέγιστη τιμή της το 2004. Αντίθετα, από το 2008 ξεκινά η πτωτική πορεία η οποία έφτασε το 4,6%, ενώ το 2009 ο ρυθμός μείωσης ήταν αρκετά υψηλότερος (πτώση 18,7%). Σύμφωνα δε με τα στοιχεία 9μήνου του 2010, καταγράφεται μείωση των νέων επιβατικών αυτοκινήτων της τάξεως του 32% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2009. Επισημαίνεται ότι τα επιβατικά καλύπτουν το 92% περίπου των συνολικών ταξινομήσεων.

Γεγονός είναι ότι η αγορά του αυτοκινήτου έχει «πληγεί» από την οικονομική ύφεση που επικρατεί στη χώρα μας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΑΑ η αγορά επιβατικού αυτοκινήτου το πρώτο εννεάμηνο του 2010 καταγράφει πτώση 43,4%, ως προς το μέσο όρο των αντίστοιχων εννεάμηνων των ετών 2004-2009.

Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, η συνολική εγχώρια αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων προβλέπεται ότι θα κινηθεί καθοδικά και το 2011. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι μόνο αν δοθούν κίνητρα και ληφθούν μέτρα «τόνωσης» της ζήτησης από την πολιτεία (όπως π.χ. κατάργηση φόρου πολυτελείας, μείωση του τέλους ταξινόμησης, επαναφορά της απόσυρσης, ευκολότερη χορήγηση καταναλωτικών δανείων) η αγορά αυτοκινήτου θα παρουσιάσει σημάδια ανάκαμψης.

Στα πλαίσια της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων. Με βάση τον ομαδοποιημένο ισολογισμό 38 εταιρειών που έχουν δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία τη διετία 2008-2009, προκύπτουν τα εξής:

Οι συνολικές πωλήσεις 38 εταιρειών του κλάδου μειώθηκαν το 2009/2008 κατά 18,3%. Με ελαφρώς μικρότερο ρυθμό (16,9%) μειώθηκε και το συνολικό μικτό κέρδος. Οι χρηματοοικονομικές δαπάνες παρουσίασαν σημαντική μείωση κατά 32,7%, ενώ και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 14,3%. Τα καθαρά κέρδη (προ φόρου) μειώθηκαν σημαντικά κατά 33% το 2009/08 ενώ τα κέρδη ΕBITDA μειώθηκαν κατά 16,6% την ίδια περίοδο.