Υπ. Παιδείας: διαβούλευση για τον σχολικό αθλητισμό

Στήλη: Αθλητισμός

«Σχολικός Αθλητισμός και δομές Εκπαιδευτικής Υποστήριξης & Αθλητικής Διευκόλυνσης μαθητών-τριών/ αθλητών-τριών υψηλών επιδόσεων»

Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Σχολικός Αθλητισμός και δομές Εκπαιδευτικής Υποστήριξης & Αθλητικής Διευκόλυνσης μαθητών-τριών/ αθλητών-τριών υψηλών επιδόσεων».

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 14/07/2011 και καλούνται όλοι οι φορείς να συμμετάσχουν ενεργά.

Το κείμενο και επιπλέον ενημερωτικό υλικό είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1080