Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα του Γ.Σ. «Εύδαμος»

Στήλη: Αθλητισμός

Γ.Σ. «Εύδαμος»

Σήμερα 21 Αυγούστου 2012 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Σ ΕΥΔΑΜΟΣ προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα με τα παρακάτω αποτελέσματα:

Πρόεδρος: Απόστολος Λένης
Αντιπρόεδρος: Αράπ Χαϊδαράκης (Υπεύθυνος Σχεδιασμού Αγώνων)
Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Χατζηνικολάου
Ταμίας: Ελένη Τσατσακλά
Γενικός Αρχηγός: Χρήστος Καλτσάτης
Έφορος: Νικόλαος Διακαναστάσης
Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων: Δημήτριος Σαράντης
Α΄ Μέλος: Ελευθέριος Πουλιός (Υπεύθυνος Διαχείρησης Υλικού)
Β΄ Μέλος: Αλέξιος Μίχος (Υπεύθυνος Μητρώου-Μετεγγραφών)