Διεθνές Συνέδριο Εκπαιδευτών Οδήγησης για την Κυκλοφοριακή Αγωγή και την Οδική Ασφάλεια

Στήλη: Αυτοκίνητο

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης και το Πανεπιστήμιο Πατρών, διοργανώνουν το πρώτο διεθνές συνέδριο για την Κυκλοφοριακή Αγωγή και την Οδική Ασφάλεια που θα γίνει στην Αθήνα.

Ο στόχος του συνεδρίου είναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτή μέσα από την εξειδίκευση, την πιστοποίηση και την διαρκή ενασχόληση με ζητήματα που αφορούν την Οδική Ασφάλεια, καθώς και η ανάδειξη της σημασίας της δια βίου εκπαίδευσης σε αυτόν τον τομέα.

Στο δελτίο τύπο, τονίζουν:

"Επιθυμούμε, ωστόσο, να χαράξουμε μια «διαδρομή προς» το συνέδριο, μια προσυνεδριακή περίοδο με σχετικές εκδηλώσεις ανά νομό ή περιφέρεια. Μια πορεία καθορισμένη από προτάσεις, πρωτοβουλίες και δράσεις όλων όσων συμμετέχουν στην «Κοινωνία της Κυκλοφορίας» με οποιονδήποτε τρόπο.

Μεγάλο μέρος της επιτυχίας του συνεδρίου βασίζεται στο διεθνή χαρακτήρα που σχεδιάζουμε να λάβει, καθώς καλούμε συνάδελφους και ειδικούς του χώρου από όλον τον κόσμο να παρευρεθούν στη συνεδριακή διαδικασία, και με τη συμμετοχή τους και την εμπειρία τους να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων του συνεδρίου, στόχοι που αφορούν πάντα την Οδική Ασφάλεια.

Σημαντικό να αναφέρουμε, επίσης, την επιστημονική διάσταση του συνεδρίου, καθώς η διαδικασία, πέραν της συζήτησης και της επιστημονικής σκέψης που θα προάγει, στοχεύει στην παραγωγή απτών επιστημονικών ευρημάτων και τεκμηρίων, που ως τέτοια θα μπορούν επισήμως να χρησιμοποιούνται από τον χώρο.

Κι έτσι, την άνοιξη του 2011, θα είμαστε έτοιμοι να αφουγκραστούμε αυτά που δε λέγονται - αλλά ψιθυρίζονται - και να τα αναδείξουμε, να τα συζητήσουμε, να προτείνουμε και να βοηθήσουμε σε ένα συνέδριο αναλυτικό, παραγωγικό και εξελισσόμενο πάντα στο φόντο της αναβάθμισης του κλάδου μας και της Κυκλοφοριακής Αγωγής γενικότερα."

(Διαβάστε περισσότερα: http://www.facebook.com/group.php?gid=105188612864729)