Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Στήλη: Τουρισμός

Στη βιοποικιλότητα, που είναι ένα από τα βασικά στοιχεία αειφορίας του τουρισμού, έχει αφιερώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού την φετινή Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού εορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία, η οποία καθορίσθηκε από τον Π. Ο. Τ. το 1970.

Κύριος στόχος του εορτασμού της είναι η ανάδειξη της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής συμβολής του τουρισμού στην ευδαιμονία της διεθνούς κοινότητας.