Με επιτυχία η εκδήλωση για τα 10 χρόνια της Wikipedia

Στήλη: Διαδίκτυο

Με επιτυχία διεξήχθη τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου σεμινάριο-εκδήλωση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 χρόνων λειτουργίας της Wikipedia, της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας που χρησιμοποιείται και συντάσσεται από εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Στο σεμινάριο συζητήθηκε η νέα κατάσταση που εισάγει η wiki συγγραφή λημμάτων στη γνώση (εξέλιξη άρθρου με παράλληλη συγγραφή και συνεχώς αναμορφούμενο περιεχόμενο), συζητήθηκαν εμπειρίες συμμετοχής στην ελληνική wikipedia από χρήστες, συγγραφείς λημμάτων αλλά και ανθρώπων που συμμετέχουν με άλλους τρόπους, όπως εικαστική παρέμβαση, μετάφραση, ορθογραφική ορθότητα κειμένων, κ.λπ. Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη χρήση και αξιοπιστία της wikipedia, αλλά και την ποιότητα του υλικού (μέθοδοι αξιολόγησης λημμάτων, …) που αναρτάται στην διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια και τέλος οι συμμετέχοντες έκαναν επιτόπου συγγραφή άρθρων της επιλογής τους (hands-on workshop).

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ευρύτητα του κοινού που συμμετείχε στο σεμινάριο, μορφωτικά και ηλικιακά καλύπτοντας διαφορετικούς χώρους, όπως εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας, μεταξύ αυτών και του δικτύου καινοτόμων εκπαιδευτικών “Συμμετέχω”, και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματίες και στελέχη οργανισμών, οι οποίοι έδειξαν ενεργά το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή στην κοινότητα της ελληνικής Wikipedia.

Στο σεμινάριο, ανακοινώθηκε η πραγματοποίηση μιας σειράς εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί σε πανελλαδικό επίπεδο για το επόμενο διάστημα στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για τον εμπλουτισμό της ελληνικής Wikipedia ή Βικιπαίδειας. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η εξοικείωση με την Βικιπαίδεια, ώστε να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την εκπαίδευση και την καθημερινή ζωή της ελληνικής κοινωνίας. Παράλληλα, οι εκδηλώσεις στοχεύουν στον εμπλουτισμό των λημμάτων της Βικιπαίδειας μέσω της συμμετοχής ομάδων, κοινοτήτων αλλά και φυσικών προσώπων που αισθάνονται ότι είναι μέρος της Κοινωνίας της Γνώσης, μιας γνώσης που δεν περιορίζεται σε επαΐοντες αλλά αναπτύσσεται με την εθελοντική συνεισφορά, την τεκμηρίωση και την αμφισβήτηση της μονοδιάστατης αυθεντίας.

Η πρώτη εκδήλωση που σηματοδοτεί την συμμετοχή την συμμετοχή των φορέων γνώσης και πολιτισμού από όλη την Ελλάδα, στον εμπλουτισμό της Βικιπαίδειας, θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου στη Βέροια, σε συντονισμό από την τοπική Δημοτική Βιβλιοθήκη, βραβευμένη διεθνώς για τον πλούτο της δράσης της και της συνεισφοράς της.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) σε συνεργασία με την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και τους συντάκτες της Βικιπαίδειας και διεξάχθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, με ταυτόχρονη μετάδοση στο live.ellak.gr.

Η κοινότητα της ελληνικής έκδοσης της Wikipedia επιδιώκει η Βικιπαίδεια να γίνει μια από τις καλύτερες διεθνώς, αυξάνοντας ποσοτικά και ποιοτικά τα λήμματά της, με τη συστηματική προσθήκη νέου περιεχομένου Η πορεία της προς αυτό τον στόχο θα ενισχυθεί με επιπλέον ανάπτυξη και αξιολόγηση περιεχόμενου με ανοιχτή διαδικασία στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι, μέσα από την δράση http://mywikipedia.gr.