Ανάπτυξη σχεδίου για έναν παγκόσμιο φόρο

Στήλη: Οικονομία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ψήφισμα που ενέκρινε την Τετάρτη, ζητεί την ανάπτυξη σχεδίου για έναν παγκόσμιο φόρο που να αποθαρρύνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσον αφορά την ανάληψη υπερβολικού κινδύνου. Θα διασφαλίζει επίσης ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα πληρώνει για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Εάν αποδειχθεί ανέφικτη η υιοθέτηση ενός παγκοσμίου φόρου, η ΕΕ θα πρέπει να μελετήσει την δυνατότητα να προχωρήσει από μόνη της, προσθέτουν οι ευρωβουλευτές.

Το Κοινοβούλιο, ζητεί από την Επιτροπή την έγκαιρη προώθηση του σχεδίου για τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ούτως ώστε η ΕΕ να παρουσιαστεί με μια κοινή θέση στη σύνοδο G20 τον Ιούνιο. Η Επιτροπή καλείται επίσης να αξιολογήσει πώς ένας τέτοιος φόρος θα μπορούσε να βοηθήσει στη σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών και την αποφυγή παρόμοιων κρίσεων στοχεύοντας τις «ανεπιθύμητες» πράξεις, οι οποίες θα πρέπει να προσδιοριστούν ειδικά από την Επιτροπή, αναφέρει το ψήφισμα.

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο καλούνται να εξετάσουν κατά πόσο ο φόρος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής συνεργασίας και ως βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και εάν ο φόρος θα μπορούσε να συμβάλει στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Παρόλο που οι Ευρωβουλευτές προτιμούν μια σφαιρική προσέγγιση μέσω του G20, θεωρούν ότι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εφαρμογής ενός φόρου σε καθαρά Ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να σταθμιστούν, ακόμη και εάν οι κυριότεροι εταίροι της Ένωσης δεν τον υιοθετήσουν.

Ένας τέτοιος φόρος δεν πρέπει να βλάψει την ικανότητα του τραπεζικού συστήματος να εκτελεί το ζωτικό του ρόλο της χρηματοδότησης των επενδύσεων της πραγματικής οικονομίας, και δεν πρέπει να ενθαρρύνει την μετανάστευση του κεφαλαίου, τονίζει το ψήφισμα. Προσθέτει επίσης ότι αρνητικές επιπτώσεις για τις μικρές επιχειρήσεις και τους μεμονωμένους επενδυτές πρέπει να αποφευχθούν.

Αυτό το ψήφισμα δεν υποστηρίζει ένα συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά έχει ως στόχο να ξεκινήσει τις διεργασίες επί πολλών ερωτημάτων που χρειάζονται απάντηση, δήλωσε ο ευρωβουλευτής της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων Edward SCICLUNA (Σ & Δ, MT), στη σχετική συζήτηση με το Ευρωπαίο Επίτροπο τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2010. Πρόσθεσε ότι "υπάρχουν πολλοί υποστηρικτές του φόρου όπως υπάρχουν και πολέμιοι", και ότι θα χρειαστεί να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του.

Απαντώντας εκ μέρους της Επιτροπής, ο Algirdas SEMETA ανέφερε ότι το ζήτημα θα αντιμετωπισθεί καλύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για την πρόληψη της εξόδου κεφαλαίων. Είπε επίσης ότι η Επιτροπή εξετάζει τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα με τη βοήθεια ενός τέτοιου φόρου και τόνισε ότι εάν δεν υπάρξει ένας σαφής μηχανισμός εφαρμογής, τα έσοδα θα μπορούσαν κάλλιστα να καταλήγουν στις λίγες χώρες που έχουν μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα.

Το σχετικό ψήφισμα εγκρίθηκε με 536 ψήφους υπέρ, 80 κατά και 33 αποχές.