Φορτωμένο 5% το οικογενειακό καλάθι

Στήλη: Οικονομία

Σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΕΚΑ, το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου Ελληνικού νοικοκυριού σκαρφάλωσε στα 2129,48 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2010 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2009 που κόστιζε 2023,85 ευρώ, έχουμε μία αύξηση 105,63 ευρώ , ποσοστό 5%

Όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα, την μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν

α) 19% της ομάδας '' Αλκοολούχα ποτά και καπνός ''

β) 15% της ομάδας '' Μεταφορές

γ) 8% της ομάδας '' Στέγαση '',

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010


Ομάδες αγαθών και υπηρεσιών

2009/12

2010/12

Διαφορά

%

1 Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά

344,39

351,11

6,71

2%

2  Αλκοολούχα ποτά και καπνός

86,83

103,35

16,52

19%

3 Ένδυση- υπόδηση

175,72

179,86

4,14

2%

4  Στέγαση

225,17

242,20

17,03

8%

5 Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες

148,04

151,16

3,12

2%

6 Υγεία

145,31

145,43

0,12

0%

7  Μεταφορές

247,44

285,17

37,74

15%

8  Επικοινωνίες

80,54

82,03

1,50

2%

9 Ψυχαγωγία

96,15

97,43

1,28

1%

10 Εκπαίδευση

61,24

61,32

0,07

0%

11 Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια

198,69

204,58

5,89

3%

12 Άλλα αγαθά και υπηρεσίες

214,24

224,45

10,21

5%

ΣΥΝΟΛΟ

2.023,85

2129,48

105,63

5%