Ενσωμάτωση της Οδηγίας για τη χρονομεριστική μίσθωση μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών

Στήλη: Τουρισμός

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/122/ΕΚ για τη χρονομεριστική μίσθωση

Με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασίλη Κεγκέρογλου, εκδόθηκε Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Πολιτισμού και Τουρισμού, με την οποία εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/122/ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών, ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής.

Οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης προστατεύουν τα συμφέροντα των καταναλωτών με τους εξής κυρίως τρόπους:

α) Διασφαλίζεται για τους αγοραστές των χρονομεριδίων μέσω τυποποιημένων εντύπων που χορηγούνται πριν την υπογραφή της σύμβασης σαφής, κατανοητή και ακριβής πληροφόρηση για όλα τα στοιχεία της σύμβασης και τα χαρακτηριστικά του χρονομεριδίου που επηρεάζουν την απόφασή τους.

β) Αντιμετωπίζονται και αποτρέπονται οι πωλήσεις υπό πίεση μέσω της πρόβλεψης προθεσμίας υπαναχώρησης διάρκειας τουλάχιστον 14 ημερών.

γ) Απαγορεύεται στους φορείς εκμετάλλευσης να λαμβάνουν προκαταβολή από τους αγοραστές εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης.

δ) Η σύμβαση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν δεν περιέχει μία σειρά από πληροφορίες που ορίζονται στην απόφαση.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο αποσκοπεί στην κάλυψη των κενών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να καλύπτονται:

α) βραχυπρόθεσμες συμβάσεις, δηλαδή συμβάσεις με διάρκεια μικρότερη από τρία χρόνια.

β) κινητά καταλύματα, όπως ποταμόπλοια, τροχόσπιτα ή κρουαζιερόπλοια.

γ) μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών, όπως club διακοπών με τιμή προσφοράς όπου οι καταναλωτές πληρώνουν ένα ορισμένο ποσόν για να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης σε ένα δικτυακό τόπο, όπου τους υπόσχονται εκπτώσεις σε καταλύματα διακοπών, πτήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.

δ) τη μεταπώληση των προϊόντων χρονομεριστικής μίσθωσης.

ε) την ανταλλαγή προϊόντων χρονομεριστικής μίσθωσης, όταν ιδιοκτήτες χρονομεριδίων πληρώνουν πρόσθετη αμοιβή για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε κλαμπ ανταλλαγής όπου μπορούν να ανταλλάξουν την εβδομάδα τους π.χ. στα Κανάρια νησιά με μία εβδομάδα στις Άλπεις.

Επισημαίνεται ότι τα μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών και τα συστήματα ανταλλαγής και μεταπώλησης δεν ενέπιπταν μέχρι την έκδοση της παραπάνω Κοινής Απόφασης στο προστατευτικό πεδίο του π.δ./τος 182/99, με αποτέλεσμα να μην ενσωματώνονται στους κανόνες για τις προθεσμίες υπαναχώρησης, τις προκαταβολές και την ενημέρωση.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο ενισχύει τα δικαιώματα των καταναλωτών για τη χρονομεριστική μίσθωση και τα μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών και δημιουργεί συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού για τους πωλητές αυτών των προϊόντων.