Μονάδας Εφηβικής Υγείας - Πανεπιστήμιο Αθηνών: νέα στατιστικά στοιχεία για την εξάρτηση στο Διαδίκτυο

Στήλη: Διαδίκτυο

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει στην Ελλάδα ο «εθισμός» στο διαδίκτυο, ιδίως στην περιφέρεια

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει στην Ελλάδα ο «εθισμός» στο διαδίκτυο, ιδίως στην περιφέρεια, σύμφωνα με έρευνες της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Από το καλοκαίρι του 2007 η Μονάδα έχει δεχθεί περισσότερους από 100 εφήβους με αίτημα την αντιμετώπιση της υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου. Το φαινόμενο που έχει φέρει σε αμηχανία την επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως αποκτά διαστάσεις και στην Ελλάδα.

Η Μ.Ε.Υ. μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος πλαισίου Saferinternet ανέλαβε πρόσφατα τον συντονισμό της πρώτης Ευρωπαϊκής έρευνας σε επτά χώρες για τον καθορισμό της επίπτωσης του φαινομένου της εξάρτησης. Η έρευνα θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Πολωνία, την Ισλανδία, τη Ρουμανία και την Ολλανδία την περίοδο 2011 – 2012.

Επίσης, μετά από υπογραφή μνημονίου με το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο του έργου που υλοποιεί το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, ειδικοί της Μ.Ε.Υ. πραγματοποιούν επισκέψεις σε σχολεία και ενημερώνουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο. Τέλος, στη Μ.Ε.Υ. λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ 8001180015 του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου που προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες σε γονείς και εφήβους σχετικά με θέματα ασφάλειας του διαδικτύου.

Κατά την πανελλαδική έρευνα της ΜΕΥ το 2010:

• 2.4% των εφήβων 15-16 ετών παρουσιάζουν διαδικτυακή εξάρτηση και 19.1% οριακή χρήση που δυνητικά στο μέλλον μπορεί να οδηγήσει σε συμπεριφορές εξάρτησης.

• Το ποσοστό των εφήβων με συμπεριφορές εξάρτησης ήταν μεγαλύτερο στις επαρχιακές πόλεις σε σύγκριση με την Αττική (3.4% έναντι 1.3%).

• Δεν διαπιστώθηκε διαφοροποίηση που να σχετίζεται με το φύλο, τα δε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πλέον τον πρώτο σε συχνότητα λόγο που οι εξαρτημένοι έφηβοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, ενώ ακολουθούν τα online παιχνίδια.

• Από το σύνολο των εφήβων, 63.7% θα δημοσιοποιούσαν προσωπικά τους δεδομένα (100% των εφήβων με εξάρτηση), ενώ

• 18.5% θα συναντούσαν κάποιον διαδικτυακό φίλο στο φυσικό κόσμο (74% των εφήβων με εξάρτηση)

• 95,2% των εφήβων με εθισμό στο διαδίκτυο προέρχονταν από έγγαμες οικογένειες.

• 44,4% των εφήβων με εθισμό έχουν συχνή πρόσβαση στο διαδίκτυο από το κινητό τηλέφωνο έναντι 15% όσων δεν κάνουν συχνή χρήση του διαδικτύου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι έφηβοι με διαδικτυακή εξάρτηση φαίνεται να αποκτούν μια κακώς εννοούμενη «άνεση» με το διαδίκτυο καταργώντας όρια και παρουσιάζοντας διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου.