Νέα εμφάνιση αποκτά η Wikipedia

Στήλη: Διαδίκτυο

Wikipedia

Η Wikipedia, η μεγαλύτερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια αποκτά νέα εμφάνιση από τον Απρίλιο.

Ο οργανισμός Wikimedia, που διαχειρίζεται την Wikipedia, έκανε αρκετές αλλαγές, με  στόχο τη διευκόλυνση στην πλοήγηση και την αύξηση της ευχρηστίας της: Το layout των σελίδων αλλάζει. Το πεδίο αναζήτησης ενσωματώνεται στη πάνω γραμμή, απλουστεύεται η πλοήγηση στις σελίδες και γενικότερα οι επιμέρους σελίδες θα είναι πιο περιληπτικές. Οι αλλαγές θα είναι συμβατές με όλους τους browsers.

Μια από τις αξιοσημείωτες αλλαγές αφορά τα λεγόμενα skins. Από το τέλος Απριλίου θα αλλάξει το στάνταρ skin στο "Vector". Η αριστερή μπάρα κύλισης θα μεγαλώσει, για να  τη χρησιμοποιεί κανείς πιο εύκολο. Όσοι χρησιμοποιούν τα παλιά skins θα πρέπει να σκεφτούν σοβαρά μια μετάβαση στο "Vector", καθώς τα παλιά skins δεν θα εξελίσσονται ενώ δεν θα υποστηρίζουν και όλες τις νέες λειτουργίες.

Ένας ακόμα νεωτερισμός της Wikpedia αφορά στο νέο toolbar για την επεξεργασία σελίδων, που απλοποιεί την εισαγωγή links και πινάκων. Ένα ενσωματωμένο "Cheatsheet" θα επιτρέπει, επιπλέον, στους χρήστες να καλούν γρήγορα βοήθεια για τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες.

Τους τελευταίους έξι μήνες περισσότεροι από 500.000 beta testers δοκιμάσαν εξαντλητικά τις νέες λειτουργίες. Από τις 5 Απριλίου θα αρχίσουν σταδιακά να ενσωματώνονται οι νέες λειτουργίες, ξεκινώντας, βεβαίως, από την αγγλική έκδοση της Wikipedia. Αργότερα θα περάσουν και στις άλλες εκδόσεις, όπως και στην ελληνική.

PC NEA