Στο Διαδίκτυο οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες των Δημόσιων Βιβλιοθηκών Σερρών και Λιβαδειάς

Στήλη: Διαδίκτυο

pc

Ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλία, συλλογές και εφημερίδες, με σημαντική εκπαιδευτική και πολιτιστική αξία, παρέχονται στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες των Δημόσιων Βιβλιοθηκών Σερρών και Λιβαδειάς.

Το υλικό αυτό διατίθεται στο Διαδίκτυο σε φιλικό περιβάλλον πλοήγησης και ανάγνωσης, όχι μόνο στους χρήστες της βιβλιοθήκης, αλλά και σε εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές, μαθητές και το ευρύ κοινό. Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες αναπτύχθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και φιλοξενούνται στα υπολογιστικά του συστήματα, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας του με τις δύο βιβλιοθήκες.

Στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες περιλαμβάνεται υλικό των δύο βιβλιοθηκών που έχει ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου "Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών" (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας", Γ ΚΠΣ, με συγχρηματοδότηση από την ΕΕ-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους) και είναι ελεύθερο πνευματικών δικαιωμάτων.

Το υλικό αυτό έχει οργανωθεί από το ΕΚΤ ( http://www.ekt.gr ) σε υποδομή ηλεκτρονικού αποθετηρίου ανοικτής πρόσβασης, σε προτυποποιημένη μορφή και με προηγμένες και φιλικές στον χρήστη δυνατότητες ανάγνωσης και αναζήτησης. Από την αρχική σελίδα, μάλιστα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει συγκεντρωμένα, με τη μορφή tag cloud, το σύνολο του ψηφιακού περιεχομένου το οποίο μπορεί να εντοπίσει και να ξεφυλλίσει online σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα πλοήγησης ανά Ημερομηνία, Συγγραφέα, Θεματική Κατηγορία, Τίτλο.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις δύο Ψηφιακές Βιβλιοθήκες υπάρχουν σπάνιες εκδόσεις του 19ου και 20ου αιώνα με τοπικό και πανελλαδικό ενδιαφέρον, ποικιλία κειμένων της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας και ποίησης, ιστορικά συγγράμματα, νομοθετικά κείμενα και θεατρικά έργα από Έλληνες και ξένους συγγραφείς. Στις ηλεκτρονικές σελίδες των δύο αυτών συλλογών μπορεί κάποιος να αναζητήσει, ανά θεματική κατηγορία, λογοτεχνικά διηγήματα, βιογραφίες Ελλήνων ηρώων, κείμενα της ελληνικής μυθολογίας, ιατρικά συγγράμματα, διηγήματα από τοπικούς συγγραφείς, ανθολογίες και ταξιδιωτικά έγγραφα, αλλά και κείμενα παιδικής λογοτεχνίας με σημαντική εκπαιδευτική αξία.

Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες αναπτύχθηκαν με βάση προηγμένο Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), χωρίς κανένα επιπλέον κόστος αδειών λογισμικού, ενώ για την καταλογογράφηση του υλικού της βιβλιοθήκης αξιοποιείται το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ. Λειτουργούν στις εικονικοποιημένες (virtualized) τεχνολογικές υποδομές του ΕΚΤ, με δυνατότητα διάθεσης μεγάλου όγκου ψηφιακού περιεχομένου και προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης και διάθεσης που εφαρμόζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Υποστηρίζουν τα απαιτούμενα πρότυπα διαλειτουργικότητας, ενσωματώνουν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και εμπλουτίζονται συνεχώς με νέες δυνατότητες. Για την υλοποίησή τους χρησιμοποιήθηκαν συστήματα ΕΛ/ΛΑΚ όπως το DSpace και ο Internet Archive Book Reader/Datanode.

To περιεχόμενο των δύο ψηφιακών βιβλιοθηκών (συνολικά, 732 τεκμήρια με περισσότερες από 185.000 σελίδες) έχει ήδη αποσταλεί για ένταξη στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, με βάση τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας της, διευρύνοντας έτσι το διαθέσιμο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο.

Η δράση για την οργάνωση και τη διάθεση περιεχομένου είναι ανοικτή, χωρίς κόστος, σε κάθε Δημόσια Βιβλιοθήκη που ενδιαφέρεται να διαθέσει διαδικτυακά το ψηφιοποιημένο υλικό της. Οι δύο Ψηφιακές Βιβλιοθήκες λειτουργούν ως πιλοτικό βήμα για την παροχή ολοκληρωμένων σχετικών εφαρμογών ως υπηρεσία (Software as a Service), στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας του ΕΚΤ με τις ελληνικές βιβλιοθήκες.

Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών

http://ebooks.serrelib.gr

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς

http://ebooks.liblivadia.gr

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

http://www.ekt.gr