2275,33 ευρώ το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου Ελληνικού νοικοκυριού

Στήλη: Οικονομία

ΕΛΚΕΚΑ

Σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΕΚΑ, το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου Ελληνικού νοικοκυριού σκαρφάλωσε στα 2275,33 ευρώ τον Ιούλιο του 2011 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2010,που κόστιζε 2222,04 ευρώ. Έχουμε μία αύξηση 53,28 ευρώ , ποσοστό 2,4% .

Σημαντική αύξηση 4% παρατηρήθηκε στο καλάθι αυτού του μήνα στα τρόφιμα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
2010/07
2011/07
Διαφορά
%
Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά
344,10
356,98
12,88
4%
2 Αλκοολούχα ποτά και καπνός
82,67
83,73
1,06
1%
3 Ένδυση και υπόδηση
171,38
164,56
-     6,82
-4%
4 Στέγαση
269,03
291,41
22,38
8%
Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες
149,80
151,53
1,73
1%
Υγεία
143,52
142,85
-     0,67
0%
7 Μεταφορές
337,07
352,10
15,03
4%
8 Επικοινωνίες
97,84
98,48
0,64
1%
9 Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες
102,82
103,04
0,23
0%
Εκπαίδευση
66,12
66,24
0,12
0%
11 Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια
237,60
239,26
1,65
1%
12 Άλλα αγαθά και υπηρεσίες
221,98
228,41
6,43
3%
ΣΥΝΟΛΟ
2.222,04
2.275,33
53,28
2,4%