Αύξηση 2% για το οικογενειακό καλάθι

Στήλη: Οικονομία

ΕΛΚΕΚΑ

Σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΕΚΑ, το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου Ελληνικού νοικοκυριού σκαρφάλωσε στα 2243,484ευρώ τον Αύγουστο του 2011 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010,που κόστιζε 2206,62 ευρώ. Έχουμε μία αύξηση 36,82 ευρώ , ποσοστό 2% .

Όπως προκύπτει και από τον πίνακα, την μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν:

α) Στέγαση 8%

β) Μεταφορές 4%

γ) Τρόφιμα 3%

Μεγαλύτερη μείωση: Ένδυση και υπόδηση -11%

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-2011

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
2010/08
2011/08
Διαφορά
%
Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά
347,24
356,17
8,93
3%
2 Αλκοολούχα ποτά και καπνός
82,73
83,79
1,07
1%
3 Ένδυση και υπόδηση
157,58
140,26
- 17,31
-11%
4 Στέγαση
269,24
291,39
22,15
8%
Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες
146,00
147,73
1,73
1%
Υγεία
143,78
143,18
-    0,60
0%
7 Μεταφορές
336,72
351,42
14,70
4%
8 Επικοινωνίες
97,84
98,47
0,64
1%
9 Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες
102,81
102,77
-    0,04
0%
Εκπαίδευση
66,12
66,24
0,12
0%
11 Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια
237,61
239,26
1,64
1%
12 ?λλα αγαθά και υπηρεσίες
221,28
227,11
5,83
3%
ΣΥΝΟΛΟ
2.206,62
2.243,44
36,82
2%