Τα «Κωακά» στο διαδίκτυο

Στήλη: Διαδίκτυο

ΦΙΛΗΤΑΣ

Ο "ΦΙΛΗΤΑΣ" προσφέρει σε ελεύθερη πρόσβαση μέσω του διαδικτύου και τους 11 τόμους των "ΚΩΑΚΩΝ" για ανάγνωση σε υπολογιστή με τη μέθοδο της φυλλομέτρησης (flipping book).

Οποιοδήποτε κεφάλαιο ή άρθρο μπορεί να εκτυπωθεί.

Η πρόσβαση γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του Ομίλου: http://filitas.blogspot.com