Νέα οικονομική διακυβέρνηση ενόψει του 2020 ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στήλη: Οικονομία

Μια νέα μορφή οικονομικής διακυβέρνησης κρίθηκε απαραίτητη από το ΕΚ την Τετάρτη (16.06.10), ώστε η Ένωση να είναι καλύτερα προετοιμασμένη σε μελλοντικές κρίσεις και για να διασφαλισθεί η επιτυχία της στρατηγικής ΕΕ2020 για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να μπουν πιο συγκεκριμένοι στόχοι στη στρατηγική ΕΕ2020 συμπεριλαμβανομένων της διάθεσης 3% του ΑΕΠ σε δαπάνες για την έρευνα, δεσμευτικών στόχων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και μείωση της φτώχειας κατά 50%.

Οι συστάσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται σε δύο ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από τους ευρωβουλευτές μετά από τις συζητήσεις με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Το ψήφισμα σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση εγκρίθηκε με 507 ψήφους υπέρ, 91 κατά και 29 αποχές, ενώ το ψήφισμα για τη στρατηγική ΕΕ2020 εγκρίθηκε με 562 ψήφους υπέρ, 57 κατά και 24 αποχές.

Μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης

Το νέο οικονομικό μοντέλο διακυβέρνησης θα πρέπει να τοποθετεί την Επιτροπή στο επίκεντρο και να έχει ως βάση την πολιτική "του καρότου και μαστιγίου", επιβραβεύοντας τις καλές επιδόσεις και τιμωρώντας τα απείθαρχα κράτη μέλη. Προκειμένου να αποκτήσει την απαιτούμενη νομιμότητα, το μοντέλο πρέπει να οικοδομηθεί δια μέσου της στενότερης σχέσης του ΕΚ και των εθνικών κοινοβουλίων.

Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν ότι η έξοδος από την οικονομική κρίση χρειάζεται ένα μοντέλο οικονομικού συντονισμού που θα έχει ως βάση την Κοινοτική μέθοδο και όχι την διακυβερνητική συνεργασία. Προτείνεται επίσης η σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Τέλος, το ψήφισμα τονίζει ότι η σταθερότητα της ευρωζώνης θα εξαρτηθεί από αποφασιστική οικονομική διακυβέρνηση με επίκεντρο όχι μόνο την νομισματική πολιτική αλλά και την κοινωνική διάσταση.

Ειδικά για τη λειτουργία της στρατηγικής ΕΕ2020, οι ευρωβουλευτές προειδοποίησαν ότι χρειάζονται πιο δεσμευτικοί κανόνες για να αντικατασταθεί η ανοικτή μέθοδος συνεργασίας. Επέκριναν τα κράτη μέλη για την έλλειψη φιλοδοξίας που επέδειξαν μέχρι τώρα και έκαναν έκκληση για την υποβολή πιο λεπτομερών σχεδίων από την Επιτροπή προς το Κοινοβούλιο όσον αφορά την εφαρμογή των πρωτοβουλιών.

Ο δημοσιονομικός συντονισμός θεωρείται καθοριστικός στο πλαίσιο της ευρύτερης εικόνας της οικονομικής διακυβέρνησης. Οι βουλευτές επιμένουν ότι απαιτείται μεγαλύτερη συμβατότητα και συμπληρωματικότητα μεταξύ των προϋπολογισμών των Κρατών Μελών και της Ένωσης. Επίσης υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να απαιτείται από τα Κράτη Μέλη να αναπτύσσουν την οικονομική τους πολιτική και τις πολιτικές για τις δαπάνες έχοντας ως επίκεντρο τους γενικότερους στόχους της Ένωσης και όχι μόνο το εθνικό συμφέρον.

ΕΕ2020: πιο συγκεκριμένοι στόχοι

Το ΕΚ λέει ότι πρέπει να ενσωματωθούν πιο συγκεκριμένοι στόχοι στη στρατηγική ΕΕ2020. Πρέπει να συμπεριλαμβάνουν 3% του ΑΕΠ σε δαπάνες για την Έρευνα και Ανάπτυξη, δεσμευτικούς στόχους για τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και μείωση της φτώχειας στην Ένωση κατά 50%. Στο πεδίο της εκπαίδευσης, οι Ευρωβουλευτές καλούν το Συμβούλιο να θέσει ως στόχο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 100% και του ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου κάτω του 10%.

Εμμένοντας στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020, οι Ευρωβουλευτές υπέδειξαν ότι η απασχόληση υψηλής ποιότητας θα πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα της εν λόγω στρατηγικής και ζήτησαν νέα ατζέντα για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας.

Στον τομέα των δαπανών, οι ευρωβουλευτές έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για την ανεπαρκή χρηματοδότηση των προγραμμάτων "ναυαρχίδα" της στρατηγικής ΕΕ2020 στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011 και εισηγήθηκαν μέτρα για διόρθωση της κατάστασης.