38.130.000 € για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών. 4.840.000 € στην Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου

Στήλη: Οικονομία

Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή υπέγραψε απόφαση σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οκτώ  τοπικά προγράμματα στα πλαίσια του άξονα 4 "Αειφόρος ανάπτυξη Αλιευτικών περιοχών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας ("Leader Αλιείας") 2007-2013, συνολικού ποσού 38.130.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν οι προτάσεις των εξής Ο.Τ.Δ. με την αντίστοιχη δημόσια δαπάνη :

Αναπτυξιακή Χαλκιδικής 4.990.000 €

Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου 4.840.000 €

Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης 4.990.000 €

Αναπτυξιακή Καβάλας 4.510.000 €

Αιτωλική Αναπτυξιακή 4.610.000 €

Αναπτυξιακή Κυκλάδων 4.520.000 €

Αναπτυξιακή Ν. Ηπείρου-Αμβρακικού 4.860.000 €

Εταιρεία Τοπ. Ανάπτυξης Λέσβου 4.800.000 €

Τα προγράμματα αυτά προβλέπουν χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε αλιείς και κατοίκους αλιευτικών παράκτιων περιοχών με σκοπό την διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και καλύπτουν τόσο ιδιωτικές όσο και δημόσιες επενδύσεις.

Η υπουργός Κατερίνα Μπατζελή ανακοίνωσε επίσης ότι σύντομα θα προχωρήσει η διαδικασία προκήρυξης για επιλογή και άλλων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων αυτή τη φορά και παραλίμνιων αλιευτικών περιοχών, στα πλαίσια του ίδιου άξονα Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013. "Θα υποστηρίξουμε την αλιεία, ενός τομέα που αντιμετωπιζόταν μέχρι σήμερα ως οριακής σημασίας για την ανάπτυξη με ουσιαστική στήριξη των αλιευτικών περιοχών, των υποδομών αλλά και της βελτίωσης της ποιότητας της επαγγελματικής δραστηριότητας των ίδιων των αλιέων. Οι παράκτιες περιοχές μπορούν να αποτελέσουν πόλους έλξης τουριστικής ανάπτυξης"