Το ΥΠΟΑΝ για την τιμή του ψωμιού

Στήλη: Οικονομία

KoSALive.gr
Οι σημερινές τιμές του ψωμιού απεικονίζουν τις τιμές κατά την κορύφωση της επισιτιστικής κρίσης του 2008, όταν τα μαλακά σιτηρά (τα οποία χρησιμοποιούνται για το ψωμί) και το αλεύρι εκτινάχθηκαν στα ύψη.
Οι διεθνείς τιμές των μαλακών σιτηρών και των αλεύρων κατέρρευσαν μετά την επισιτιστική κρίση του 2008, οι τιμές όμως του ψωμιού στην Ελλάδα παρέμειναν σταθερές. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο και κανένας λόγος για αύξηση της τιμής του ψωμιού, ακόμα και εάν οι τιμές του μαλακού σιταριού διεθνώς έχουν αυξητικές τάσεις. Η σημερινή τιμή του ψωμιού στην Ελλάδα εξακολουθεί να αντιστοιχεί στα επίπεδα της τιμής του μαλακού σιταριού κατά την επισιτιστική κρίση του 2008, που ήταν κατά πολύ υψηλότερη της σημερινής.

Κατά τη δήλωση του, ο Frederic Vincent, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου στις 17-8-2010 ότι η εσωτερική παραγωγή σιτηρών της Ένωσης ανέρχεται σε 280 έως 300 εκατομμύρια τόνους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει λιγότερο από 1 εκατομμύριο τόνους σιτηρών από τη Ρωσία. Η σύγκριση των αριθμών αυτών δείχνει ότι οι επιπτώσεις θα είναι ελάχιστες, σχεδόν ανύπαρκτες, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή αγορά σιτηρών από το εμπάργκο στις εξαγωγές σιτηρών της Ρωσίας λόγω της καταστροφής της συγκομιδής της από τον καύσωνα. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ε.Ε. διαθέτει μεγάλα αποθέματα σιτηρών και επομένως δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Είναι, επομένως, απόλυτα αναγκαίο να αντιμετωπιστούν τα όποια φαινόμενα κερδοσκοπίας.

Ενέργειες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

· Η Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς διενεργεί ήδη σειρά από αγορανομικούς και κοστολογικούς ελέγχους στις μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες και στις αλευροβιομηχανίες (στην Ελλάδα το 60% του μαλακού σιταριού εισάγεται, ενώ το 40% προέρχεται από την ελληνική παραγωγή), ενώ ταυτόχρονα έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν και σε φούρνους. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες διαπιστώσουν παραβιάσεις αγορανομικών διατάξεων θα επιβληθούν και τα αντίστοιχα πρόστιμα.

· Την Τετάρτη 18-8-2010 πραγματοποιήθηκε σχετική σύσκεψη στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μ. Μπόλαρη, με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, κ. Στ. Κομνηνό, και την Γενική Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων, κα Γ. Μπαζώτη, για τον συντονισμό των ενεργειών.

· Την Πέμπτη 19-8-2010 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μ. Μπόλαρη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, κ. Στ. Κομνηνό, και του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, κ. Δ. Σπυράκου, με εκπροσώπους 3 μεγάλων εταιρειών εισαγωγής σιτηρών σχετικά με την αναστάτωση που προκλήθηκε από ισχυρισμούς εμπλεκομένων στο φάσμα παραγωγής και εμπορίας δημητριακών προϊόντων, για αυξήσεις στις τιμές των αλεύρων.

· Την Πέμπτη 19-8-2010 εστάλη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού επιστολή για διερεύνηση ενδεχόμενων εναρμονισμένων πρακτικών στην αναπροσαρμογή τιμών αλεύρων και σύσταση, εάν κρίνεται σκόπιμο, να γίνει χρήση του άρθρου 9 παρ.7 του ν.703/77 για λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον.

· Σήμερα 23-08-2010 το γραφείο του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μ. Μπόλαρη, επικοινώνησε με το cabinet του Επιτρόπου Αγροτικής Ανάπτυξης και προκύπτει ότι οι τιμές για το σιτάρι σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου είναι πτωτικές. Επαναβεβαιώθηκε ότι η παραγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτει τις ανάγκες των χωρών μελών σε κάθε περίπτωση και ότι οι αντιδράσεις της αγοράς είναι υπερβολικές σε σχέση με το πρόβλημα, γι' αυτό τα όποια φαινόμενα κερδοσκοπίας είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη μέλη.

· Την Τρίτη 24-8-2010 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το ίδιο θέμα, με συμμετοχή και του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, κ. Στ. Κομνηνού.