Δραστηριότητα της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής σχετικά με τα λιμάνια. Εθνικής σημασίας το λιμάνι της Κω

Στήλη: Θάλασσα

Χάρτης κατηγορίας λιμένων


(Χάρτης κατηγορίας λιμένων)

Με την ανάληψη της θέσης του Γενικού Γραμματέα καθηγητή κου Γεώργιου Π. Βλάχου, υπήρχαν σε εκκρεμότητα 58 φάκελοι με θέματα που αφορούσαν τα λιμάνια της χώρας ( για χωροθετήσεις, έργα, masterplans, κ.α. ).

Σε διάστημα περίπου έξι μηνών χάρη στην άρτια προετοιμασία των θεμάτων 41 από αυτά τα θέματα εξετάστηκαν από την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων ( ΕΣΑΛ ), η οποία ανασυγκροτήθηκε και λειτούργησε επίσημα από τις 04-06-2010 ( ΦΕΚ 199 / 04-06-2010 ) υπό την προεδρία του κ. ΓΓΝΠ, όλες δε οι αποφάσεις υπήρξαν ομόφωνες και υπήρξε κλίμα άριστης συνεργασίας μεταξύ των συναρμοδίων Υπουργείων.

Επιπλέον, κατά το αμέσως προσεχές διάστημα και συγκεκριμένα έως το τέλος Σεπτεμβρίου, αναμένεται να ολοκληρωθεί και η εξέταση / προώθηση των υπολοίπων 17 φακέλων. Εντελώς συγκριτικά αναφέρεται ότι την περίοδο 2004 - 2009 είχαν εισαχθεί στην αντίστοιχη Επιτροπή 87 θέματα συνολικά, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα.

Επίσης, η ΓΓΝΠ εξέτασε και απέστειλε 132 γνωμοδοτήσεις για ισάριθμους φακέλους θεμάτων που αφορούν λιμενικές υποδομές και λιμενικές εγκαταστάσεις, διευκολύνοντας έτσι το έργο των Οργανισμών Λιμένων της χώρας, των Λιμενικών Ταμείων, αλλά και των συναρμόδιων Υπουργείων (π.χ. έργα ΟΤΕ, ΔΕΗ, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, βελτιώσεις ή και εκσυγχρονισμούς μαρινών, έργα υδατοκαλλιεργειών κ.α).

Τέλος, έγιναν δεκάδες επισκέψεις σε λιμένες της χώρας και συσκέψεις με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να επιταχυνθεί η συμμόρφωση των λιμένων της χώρας με τις πρόσφατες Κοινοτικές Οδηγίες. Υπήρξαν επανειλημμένες συναντήσεις με στελέχη των Λιμενικών Ταμείων της χώρας και δόθηκαν οδηγίες για την καλύτερη λειτουργία των συγκεκριμένων φορέων, με αξιόλογα αποτελέσματα.

Να σημειώσουμε πως, όπως φαίνεται και από τον σχετικό χάρτη, το λιμάνι της Κω χαρακτηρίζεται "εθνικής σημασίας".