"Κατεβάστε" όλα τα σχολικά βιβλία, δωρεάν

Στήλη: Παιδεία

Στις σελίδες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου θα βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) όλα τα σχολικά βιβλία του ΟΕΔΒ (δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ)

 http://www.pi-schools.gr/lessons/