Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Στήλη: Παιδεία

Αύριο, Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010, θα διεξαχθεί στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ημερίδα/Τεχνικό Σεμινάριο ενημέρωσης για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (National Qualifications Framework/NQF) με τίτλο "Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων από τη Θεωρία στην Πράξη: η Ανάπτυξη των Κλαδικών Πλαισίων Προσόντων".

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι πρόσφατες εξελίξεις στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων, ενώ σε συνάρτηση με τις γενικότερου ενδιαφέροντος εισηγήσεις θα υπάρξουν εξειδικευμένες προσεγγίσεις από Ευρωπαίους και Έλληνες εμπειρογνώμονες στα εφαρμοσμένα ή υπό διαμόρφωση Πλαίσια Προσόντων στους κλάδους του Εμπορίου και της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics).

Στην Ημερίδα θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων που συμμετέχουν ως συντονιστές και εταίροι σε δύο ευρωπαϊκά προγράμματα Leonardo da Vinci σχετικά με την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων ("EQF-adapted educational elements in a predictable framework of change" και "Common Grounds for Referencing NQFs and SQFs to the EQF").

Έχουν προσκληθεί, επιπλέον, φορείς του εμπορίου, όπως ελληνικά και διεθνή εμπορικά επιμελητήρια, σύνδεσμοι εξαγωγέων, οργανισμοί και φορείς εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου, φορείς που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας και του διαμετακομιστικού εμπορίου, όπως σύνδεσμοι επιχειρήσεων διαχείρισης εφοδιασμού και διαμεταφορών, ιδρύματα και φορείς που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση στους παραπάνω κλάδους, καθώς και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων.

Η εκδήλωση οργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, ως Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και εντάσσεται σε μια σειρά αντίστοιχων ενημερωτικών δράσεων που λαμβάνουν χώρα σε όλη την Ελλάδα.