Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διημέρου Ι΄ Μαθητικού Συμποσίου ASP’net UNESCO

Στήλη: Παιδεία

Στις 27 Φεβρουαρίου 2010 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διημέρου Ι΄ Μαθητικού Συμποσίου ASP’net UNESCO που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μωραΐτη. Συντονιστής του συμποσίου και κύριος ομιλητής από την πλευρά της Ελλάδας ήταν ο "δικός μας" (εδώ στο KoSALive) Σπύρος Α. Γεωργίου (Σ.Α.Γ)

Ως θέμα του Ι΄ Μαθητικού Συμποσίου ορίστηκε ο «Κοινωνικός Αποκλεισμός», ζήτημα αιχμής για τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες της εποχής μας, με τα εξής υποθέματα:
-Ένταξη και συνύπαρξη στις σύγχρονες κοινωνίες
-Περιπέτειες της ετερότητας/τεκμήρια για το πώς βιώνεται ο κοινωνικός αποκλεισμός
-Τρόποι αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού/ έμφαση στο ρόλο της Πολιτείας, της Εκπαίδευσης και των Μ.Μ.Ε

Απώτερος σκοπός του Συμποσίου είναι να συνεργαστούν  σχολεία από διαφορετικές περιοχές, να αναπτύξουν σχέσεις οι νέοι, να εξοικειωθούν με τις δημοκρατικές διαδικασίες και να κατανοήσουν έμπρακτα το περιεχόμενο της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης, αναπτύσσοντας κριτική στάση  απέναντι σε οικουμενικά ζητήματα όπως αυτό του Κοινωνικού Αποκλεισμού.

Το Ι΄ Μαθητικό Συμπόσιο, με το οποίο συμπληρώνονται 10 χρόνια λειτουργίας του θεσμού, πραγματοποιήθηκε στο θέατρο και τις εγκαταστάσεις της Σχολής Μωραΐτη κατά το διήμερο 26 – 27 Φεβρουαρίου 2010 και έλαβαν μέρος 21 Σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά) από την Ελλάδα και την Κύπρο.