Χρηματοδότηση σε αλιευτικό καταφύγιο στην Κάλυμνο

Στήλη: Θάλασσα

wikimedia

Ένταξη λιμενικών έργων σε αλιευτικά καταφύγια των Νομών Δωδεκανήσου και Λακωνίας

Ο Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας κ. Γιάννης Διαμαντίδης, υπέγραψε την Απόφαση Ένταξης για την χρηματοδότηση λιμενικών έργων σε δύο αλιευτικά καταφύγια, ένα στη Νήσο Κάλυμνο του Νομού Δωδεκανήσου κι ένα  στο Δήμο Έλους του Νομού Λακωνίας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013.

Οι αποφάσεις αυτές, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.512.130 ευρώ, ακολουθούν την αξιολόγηση και έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΛ 2007-2013 και αφορούν την Βελτίωση του αλιευτικού λιμένα Καλύμνου και την Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στη θέση Κοκκινιά Γλυκόβρυση Δήμου Έλους Λακωνίας.